General

Stablecoins จะต้องถูกควบคุม เมื่อรัฐมนตรีคลังเริ่มพูดถึงผลกระทบของเหรียญชนิดนี้ในอนาคต

Index 5.jpg

Janet L.Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถึงแผนการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะนำเหรียญ Stablecoin มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

Janet L.Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถึงแผนการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะนำเหรียญชนิดนี้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

“การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินจะช่วยให้พวกเราสามารถทำการประเมินประโยชน์ของเหรียญชนิดนี้ในอนาคตได้ ในขณะเดียวกันต้องมาดูความเสี่ยงที่จะต้องมาควบคุมทั้งผู้ใช้ ตลาดหรือระบบการเงิน ซึ่งเวลานี้สินทรัพย์ดิจิทัลมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องให้ความร่วมมือในการทำกฎหมายส่วนนี้ และจะต้องยกระดับสร้างหน่วยงานใหม่ตรงส่วนนี้ขึ้นมา”

Janet L.Yellen

ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ทางคณะทำงานได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า กำลังที่จะทำการประเมินถึงศักยภาพของเหรียญในการร่างกฎหมาย และรับมือกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

Stablecoin ต้องมีกฎหมายควบคุม

ทางด้าน Jerome Powell ประธานธนาคารกลางได้พูดถึงความจำเป็นในการร่างกฎหมายเหรียญคริปโตชนิดนี้ต่อหน้ารัฐสภาว่า

“หากเหรียญนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบชำระเงินตามหลักสากลได้จริง การร่างกฎหมายจึงเป็นสิ่งจำเป็น”

Jerome Powell

การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Jerome Powell ประธาน FED ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับวามจำเป็นในการร่างกฎหมายว่าด้วย เหรียญนี้อย่างเข้มงวด ซึ่งชี้ให้เห็นว่า บทบาทของเหรียญกำลังที่จะเข้ามามีอิทธิพลในระบบการเงินของสหรัฐ และยังมีเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเข้ามาแทรกซ้อนในส่วนของกลไกเศรษฐกิจที่ต้องมารับมืออีก

เช่นเดียวกันทางด้านสภาเริ่มให้คำนิยามใหม่เกี่ยวกับสินทรัพย์ต่าง ๆ อย่างเช่น เหรียญดิจิทัลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีภายใต้การบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้น สามารถที่จะจำแนกหลักทรัพย์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

ที่มา : cointelegraph

แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 16 T091135.030
HSBC ประกาศปิดดีลเข้าซื้อ Silicon valley
สรุปมหากาฬคดี 'SEC vs Ripple'
ประธาน ก.ล.ต. สหรัฐ ชี้ 'proof-of-stake tokens' เป็นหลักทรัพย์