Blockchain

รัฐทมิฬนาดูอินเดียเตรียมใช้ Blockchain พัฒนาบริการสาธารณะ

Tamil Nadu.jpg

รัฐในอินเดียเลือกใช้ Blockchain มาพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐพร้อมผลักดันการใช้งาน Blockchain ภายในรัฐทมิฬนาดู

รัฐหนึ่งในประเทศอินเดียเตรียมใช้งาน Blockchain พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและเสริมศักยภาพของบริการสาธารณะ แม้ว่าทีท่าของรัฐบาลที่มีต่อ Cryptocurrency จะยังไม่ชัดเจนก็ตาม

รัฐทมิฬนาดูของอินเดียเตรียมใช้ Blockchain

หัวหน้ารัฐมนตรีของอินเดียคุณ Edapaddi K. Palaniswami ประกาศว่ารัฐทมิฬนาฑูตยอมรับนโยบาย Blockchain แล้วตามรายงานของ The New Indian Express โดยบริษัทเตรียมสร้างโปรเจค Knowledge Proof Identity-based services delivery ซึ่งจะเป็นบริการที่จะให้แก่ประชาชน

รายงานจาก The New Indian Express รัฐทมิฬนาดูอินเดียสำรวจการใช้งาน AI, Blockchain และนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งรัฐจะนำ Blockchain มาใช้กับบริการสาธารณะภายใต้โครงการ Knowledge Proof Identity Based Services ซึ่งจะมีการสร้างฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัวและโครงสร้างพื้นฐาน Blockchain (Blockchain Backbone infrastructure) และจะมีการนำ AI มาใช้งานด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังอาจใช้ Blockchain กับการกำกับดูแลของรัฐและส่งเสริมการใช้งาน Blockchain ภายในรัฐด้วย รัฐบาลยังเผยว่าการสร้างโปรเจค Blockchain Backbone Infrastructure ขึ้นมาก็เพื่อโปรโมทความร่วมมือกันระหว่างอุตสาหกรรม, บริษัทสตาร์ทอัพและหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ใช้ Blockchain อีกด้วย

อินเดียเป็นประเทศที่ยังคงไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการใช้งาน Cryptocurrency แต่ถึงกระนั้นรัฐทมิฬนาดูของอินเดียก็ยังคงเปิดใจต่อเทคโนโลยี Blockchain และเล็งเห็นประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยี จึงได้นำ Blockchain มาใช้ภายในรัฐ

พัฒนาบริการสาธารณะ

ด้านรัฐมนตรีคุณ Mishra กล่าวว่าเป้าหมายของนโยบายดังกล่าวนี้ก็เพื่อให้รัฐสามารถควบคุมนำศักยภาพของ AI ไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะพร้อมกับรักษาความปลอดภัยและไม่แทรกแซงคุณค่าของมนุษย์

ขณะนี้โซลูชันที่ใช้ AI ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการให้บริการสาธารณะ รวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยรัฐบาลเน้นย้ำว่าการพัฒนาบริการสาธารณะจะต้องเป็นไปโดยที่ไม่มีพลเมืองคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

การสร้างโปรเจคดังกล่าวขึ้นมานี้ทำให้รัฐทมิฬนาดูกลายเป็นรัฐแรกในอินเดียที่มีการนำ AI และ Blockchain มาใช้ในระดับภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

ส่วนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีขึ้นเพื่อปกป้องทรัพย์สินข้อมูลของรัฐบาล (โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์บริการพลเมือง) พัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่และกำหนดแนวทางขององค์กรในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง