การลงทุน

วิจัยชี้ 'เจน Y' เลือกคริปโตอันดับ 1 เป็นเงินออมหลังเกษียณ

saving crypto

Charles Schwab เปิดเผยรายงานวิจัย พบ Gen Y เลือก 'คริปโต' เป็นเงินออมหลังเกษียรสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับเจนอื่นๆ - พร้อมรายงานฉบับเต็ม

Charles Schwab บริษัททางด้านการลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยรายงานวิจัยว่า สินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี่เป็นสินทรัพย์ที่เหมาะกับการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ - 401(k) Participant Study – Gen Z/Millennial Focus

ออมเงินคริปโตมากขึ้น

เช่นเดียวกันมีแนวโน้มที่คนรุ่น Gen Z กับ Millennial จะลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่มากขึ้น รวมไปถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจขนาดเล็ก รายงานของ Charles Schwab ใช้ชื่อว่า “401(k) Participant Study – Gen Z/Millennial Focus” เป็นรายงานที่ได้มีการทำแบบสำรวจชาวอเมริกันผ่านทางระบบออนไลน์เกี่ยวกับมุมมองแผนการเกษียณอายุ 401(k) โดยที่ผู้เข้าร่วมแบบสอบถามกว่า 1 พันคนมีอายุระหว่าง 21-70 ปี ที่ได้ทำงานกับบริษัทต่าง ๆ

ปัจจุบันแผนการเกษียณอายุ 401 (k) เป็นแผนที่ใช้ในการเก็บออมเงินเกษียณอายุของพนักงานชาวอเมริกันที่มีการนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้ เมื่อกระแสการลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่เริ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่คนส่วนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มที่จะออมเงินเกษียณอายุด้วยคริปโตมากขึ้น

คนรุ่นใหม่มองคริปโตมากขึ้น

โดยเฉพาะคนรุ่น Gen Z กับ Millennial เมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนรุ่น Gen Z กว่า 43 % ได้มองว่า พวกเขาได้ลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ เช่นเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนรุ่น Millennial มีการลงทุนในตลาดคริปโตมากถึง 47 % ขณะที่คนรุ่น Gen X มีการลงทุนอยู่ที่ 33 % และคนรุ่น Baby Boomer มีการลงทุนอยู่ที่ 4 %

<i>Gen Y เลือกคริปโตสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับเจนอื่นๆ<br>รูปภาพ:&nbsp;Charles Schwab</i>
Gen Y เลือกคริปโตสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับเจนอื่นๆ
รูปภาพ: Charles Schwab

นอกจากนั้นแล้วงานวิจัยได้มีการเปิดเผยว่า การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ติดอยู่ในการลงทุนยอดนิยมสำหรับการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยคนรุ่น Gen Z ให้ความสำคัญกับการลงทุนออมเงินวัยเกษียณด้วยคริปโตเป็นอันดับที่ 2 และตามมาด้วยคนรุ่น Millennial และคาดว่าจะมีคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการลงทุนตรงนี้ในอนาคต

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กวิเคราะ์พบจำนวนวาฬ XRP เพิ่มขึ้นถึง 50 คนภายในหนึ่งเดือน
Rectangle Template   2023 03 19 T123616.097
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157
บริษัทกู้ยืมคริปโต 'Celsius' สามารถคืนสินทรัพย์ค้างบัญชีให้กับลูกค้าได้แล้ว