การลงทุน

หน่วยงาน FDIC มองคริปโต เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในระบบการเงินมากขึ้น

Jblnzwci2w.jpg

หน่วยงาน FDIC มองว่า คริปโตเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อระบบการเงินมากขึ้น

สถาบันคุ้มครองเงินฝากสหรัฐอเมริกาหรือ FDIC ได้ออกมาวิเคราะห์สินทรัพย์เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ โดยมองว่า กระแสการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี่ที่พุ่งสูงขึ้นนี้ เริ่มมีอิทธิพลต่อระบบการเงินในประเทศมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการเข้ามามีอิทธิพลตรงนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบการเงินในประเทศ

หน่วยงาน FDIC ชี้ คริปโตเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น

เรื่องนี้ทางด้าน Martin J. Gruenberg ประธานของหน่วยงานได้ออกมาพูดถึงการวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ที่ได้เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหน่วยงาน FDIC นั้น ถือเป็นองค์กรอิสระที่ทางรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีมติให้ก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเผยแพร่ข้อมูลระบบการเงินให้กับทางสาธารณชนได้รับรู้

Vbcvcwuyvym 6 1024x742.jpg

โดยรายงานที่ทาง FDIC ได้เผยแพร่นั้น มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่ ทาง FDIC เห็นว่า กระแสการเติบโตของคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดอื่น ๆ มีผลกระทบต่อระบบการเงินที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและความเสี่ยงในระบบโดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานทางด้านการธนาคารจะต้องทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ และสร้างเกราะป้องกันในการดำเนินกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตโดยตรง

แนะต้องควบคุมกำกับธนาคารมากขึ้น

ในส่วนของการขยายพื้นที่ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้มีความปลอดภัยนั้น ทาง FDIC แนะว่า ทุกหน่วยงานจะต้องวางมาตรการในการควบคุมกำกับอุตสาหกรรมการธนาคารในการบริหารจัดการความเสี่ยงและคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการลงทุนในคริปโตโดยตรง

ปีที่ผ่านมาหน่วยงาน FDIC ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนคริปโต และมีการพูดคุยหารือกันเรื่องของการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตให้ดียิ่งขึ้น จากการที่สินทรัพย์ดิจิทัลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง