กฎหมาย และประกาศ

แรงมาก! คนยุโรปไม่ต้องการ กฎ crypto ของ EU และยูโรดิจิทัล

Shutterstock 1867473820.jpeg

ชาวยุโรปส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของกฎ crypto ที่ทางสหภาพยุโรปกำหนดให้กับประเทศสมาชิกตามผลการสำรวจล่าสุด ประชากรที่เข้าร่วมการสำรวจส่วนใหญ่ต้องการให้ใช้กฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศของตนเอง

ชาวยุโรปส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของกฎ crypto ที่ทางสหภาพยุโรปกำหนดให้กับประเทศสมาชิกตามผลการสำรวจล่าสุด ประชากรที่เข้าร่วมการสำรวจส่วนใหญ่ต้องการให้ใช้กฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศของตนเองและยอมรับว่ายังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลมากนัก

ชาวยุโรปปฏิเสธกฎ crypto ของสหภาพยุโรป

Europa 800x480 1.jpeg

ชาวยุโรปจำนวนมากต่อต้านการตั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลของสหภาพยุโรปอิงจากผลการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดย Redfield & Wilton Strategies ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก บริษัทได้ทำการสำรวจกลุ่มประชากรมากกว่า 31,000 คนใน 12 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ได้แก่ เยอรมนี กรีซ ฮังการี เอสโตเนีย อิตาลี ฝรั่งเศส ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ ลิทัวเนีย โปรตุเกส และสเปน

การสำรวจพบว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่สนับสนุนกฎหมายที่ออกในท้องถิ่นมากกว่ากฎ crypto ที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ประชาชนจากกรีซ (51%) อิตาลี (47%) เอสโตเนีย (46%) เนเธอร์แลนด์ (41%) เยอรมนี (40%) ลัตเวีย (39%) และฝรั่งเศส (37%) กล่าวว่าพวกเขาต้องการให้รัฐบาลของประเทศควบคุมกฎ crypto เอง

Euro Stablecoin 780x439 1.jpeg

นอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต้องการมีสกุลเงินดิจิทัลของประเทศตัวเองมากกว่ายูโรดิจิทัล สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าชาวยุโรปจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆตำหนิความไร้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการรวมกลุ่มสหภาพยุโรป ผลสำรวจยังเปิดเผยว่าชาวยุโรปส่วนใหญ่เพิ่งจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลเพียงเล็กน้อย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลจะมีการเติบโตและพัฒนาจนอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ก็ยังมีช่องว่างให้ผู้คนได้รับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ในความเป็นจริงการขาดความรู้เกี่ยวกับ cryptocurrencies ปรากฏขึ้นอีกครั้งในแบบสำรวจซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ชาวยุโรปหลีกเลี่ยงการซื้อสินทรัพย์และสกุลเงินดิจิทัล

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กวิเคราะ์พบจำนวนวาฬ XRP เพิ่มขึ้นถึง 50 คนภายในหนึ่งเดือน
6 เหรียญ Altcoin 'สุ่มเสี่ยง' บนแพลตฟอร์ม Coinbase
Rectangle Template   2023 03 19 T123616.097
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157