สปอนเซอร์

CoinEx Charity สนับสนุนการศึกษาของเวเนซุเอลา โดยใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนยากไร้

CoinEx Charity สนับสนุนการศึกษาของเวเนซุเอลา โดยใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนยากไร้

CoinEx Charity บริจาคสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนประถม Chirigua ในเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา เติมความหวังใหม่ให้กับการศึกษาทั่วโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ CoinEx Charity ได้บริจาคสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนจำนวนมากให้กับโรงเรียนประถม Chirigua ในเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียนในท้องถิ่น ความพยายามนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ CoinEx Charity และการสนับสนุนด้านการศึกษา เติมความหวังใหม่ให้กับการพัฒนาการศึกษาในเวเนซุเอลา

เนื่องจากทรัพยากรทางการศึกษาที่จำกัด ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของเวเนซุเอลาต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เด็กยากจนในพื้นที่เหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ เช่น หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนประถม Chirigua ใน Los Ypuls ประเทศเวเนซุเอลา รับเด็กด้อยโอกาสจากชุมชนท้องถิ่นมาลงทะเบียนเรียน อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่มีภูมิหลังที่ยากจนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในเส้นทางการศึกษา เช่น ไม่สามารถซื้อหนังสือเรียนได้ ขาดอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น และสภาพการเรียนรู้ที่ไม่เอื้ออำนวย

แม้จะอยู่ในชนบทที่ยากไร้ แต่โรงเรียน Chirigua ยังคงเป็นแสงสว่างแห่งความหวังและโอกาสสำหรับเด็กๆ ใน Los Ypuls เพื่อสนับสนุนโรงเรียน Chirigua ให้ดียิ่งขึ้น CoinEx Charity มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือด้วยการบริจาคหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนด้านต่างๆในโรงเรียน ภายใต้คำแนะนำของฝ่ายการศึกษาของโรงเรียน CoinEx Charity ได้จัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่หลากหลายซึ่งตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร หนังสือเรียนครอบคลุมวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะและพลศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ สมุดโน้ต ยางลบ สีและปากกามาร์คเกอร์

CoinEx Charity ที่โรงเรียน Chirigua ในเวเนซุเอลา
CoinEx Charity ที่โรงเรียน Chirigua ในเวเนซุเอลา

ในพิธีบริจาคเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ทีมงาน CoinEx Charity ได้พูด คุย กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ทีมงานได้เล่าถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการบริจาคโดยละเอียด CoinEx Charity มอบสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตลอดทั้งปี และบริจาคชุดอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น จากการช่วยเหลือจาก CoinEx Charity นำความหวังและการเปลี่ยนแปลงมาสู่โรงเรียนใน Chirigua ประเทศเวเนซุเอลา

CoinEx Charity ที่โรงเรียน Chirigua ในเวเนซุเอลา
CoinEx Charity ที่โรงเรียน Chirigua ในเวเนซุเอลา

CoinEx Charity สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียนและปูทางสำหรับอนาคตของนักเรียนด้วยการจัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียน ในระหว่างงาน ผู้นำของโรงเรียน Chirigua ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณที่มีต่อ CoinEx Charity โครงการ Grant for Fulfilling Dreams ซึ่งเปิดตัวโดย CoinEx Charity ได้รับการยอมรับจากครูนักเรียนของโรงเรียน และยังได้รับความสนใจจากการรายงานของสื่อท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง งานการกุศลนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ CoinEx Charity เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความปรารถนาดีและการสนับสนุนที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ในความพยายามดังกล่าวยังได้ส่งเสริมถึงการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจากโรงเรียน Chirigua ในเวเนซุเอลา
เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจากโรงเรียน Chirigua ในเวเนซุเอลา

ตั้งแต่ก่อตั้ง CoinEx Charity มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการกุศลระดับโลก ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการผ่านการบริจาคหนังสือและเงินทุนเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสาธารณะด้านการศึกษา CoinEx Charity ได้เปิดตัวแคมเปญการบริจาคหนังสือทั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว โดยบริจาคหนังสือและสื่อการสอนจำนวนมากให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก และก่อตั้งห้องสมุดเพื่อการกุศล ความพยายามเหล่านี้ได้ให้ผลตอบแทน ทำให้ระบบการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือของโรงเรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มอบทรัพยากรการอ่านและการเรียนรู้มากมายแก่นักเรียน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาไปทั่วโลก

ในปีนี้ โครงการ Grant for Fulfilling Dreams ได้นำ CoinEx Charity ไปยัง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไนจีเรีย อินเดีย และเวเนซุเอลา โดยบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสกว่า 600 คน และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี นอกจากนี้ CoinEx Charity ยังจัดหาเครื่องมือการสอนที่จำเป็นให้กับครูในท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

อ่านเพิ่มเติม: ติดปีกให้ความฝัน: CoinEx Charity เปิดตัวโครงการการกุศล "มอบให้เพื่อเติมเต็มความฝัน"

ขอบคุณการบริจาคเพื่อการกุศลจาก CoinEx Charity การศึกษากำลังได้รับความสนใจในทุกที่ CoinEx Charity เรียกร้องให้ผู้คนที่ห่วงใยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล พร้อมกันนี้ยังคงกระชับความร่วมมือกับชุมชน สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศล ช่วยเหลือเด็กด้วยการบริจาคหนังสือ ทุนทรัพย์ ฯลฯ CoinEx Charity เชื่อมั่นว่าด้วยความพยายามร่วมกันของทุกคน เราสามารถช่วยเด็กจำนวนมากขึ้นให้บรรลุความฝันและให้การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อทั่วทุกมุมโลก

การศึกษาเป็นหนทางสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการบริจาคหนังสือและมอบทุนด้านการศึกษา CoinEx Charity ได้มีส่วนสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของการกุศลด้านการศึกษาทั่วโลก ในขั้นตอนต่อไป CoinEx Charity จะใช้กิจกรรมการบริจาคนี้เป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมการกุศลที่ห่วงใยกันมากขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของการศึกษาระดับโลกและการดำเนินการด้านสวัสดิการสาธารณะต่อไป

บทความนี้จัดทำขึ้น และได้รับการสนับสนุนโดย CoinEx

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tether ประกาศเปิดตัว aUSDT! Stablecoin ชนิดใหม่ ที่มีมูลค่าอ้างองกับทองคำ
สรุปภาพรวมบัญชีซื้อขายที่ Active และมูลค่าการซื้อขายคริปโตในประเทศไทย 1-17 มิ.ย. 67
ล่าสุดเกาหลีใต้ ออกกฎหมายควบคุมคริปโต ฉบับใหม่
นักวิเคราะห์ชื่อดังชี้! Bitcoin อาจแตะจุดต่ำสุดในรอบนี้ไปแล้ว