ตลาด Cryptocurrency เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลกต่างจับตามอง รวมถึงสหภาพยุโรปด้วยซึ่งในตอนนี้มีรายงานเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปกำลังจะสร้างตลาดร่วมกันสำหรับการเทรด Cryptocurrency โดยเฉพาะ รวมถึงเพื่อให้ยุโรปมีกรอบกฎหมายด้าน Cryptocurrency ที่ชัดเจนออกมาบังคับใช้ด้วย

อุตสาหกรรม Cryptocurrency เติบโต

สหภาพยุโรปเตรียมการที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตลาดการเงินด้วยเพื่อรองรับสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมวางแผนการณ์ที่จะสร้างกลยุทธ์เกี่ยวกับ Blockchain รายงานจาก IFCReview เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาเผยว่ารองประธานของสหภาพยุโรป คุณ Valdis Dombrovskis ได้กล่าวอธิบายว่าสหภาพยุโรปยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับ Cryptocurrency ทำให้บริษัทในสหภาพยุโรปเสียความได้เปรียบเนื่องจากว่าความสนใจในตัวเหรียญ Cryptocurrency นั้นเพิ่มมากขึ้น แต่กฎหมายกลับก้าวไม่ทัน

อย่างที่ได้เห็นกันว่าในช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมาเหรียญ Cryptocurrency หลายเหรียญมีราคาเพิ่มสูงขึ้น Bitcoin เองในตอนนี้ก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ 11,500 ดอลลาร์ (362,652 บาท) พัฒนาการของโปรเจคคริปโตต่าง ๆ ก็มีมากขึ้น เช่น การอัปเกรดเป็นเครือข่าย Ethereum  2.0 ของเครือข่าย Ethereum ซึ่งพัฒนาการและความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกให้มาสนใจอุตสาหกรรม Cryptocurrency

รัฐบาลในประเทศอื่น ๆ ก็มีนโยบายที่ยอมรับ Cryptocurrency มากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบกระจายเครือข่าย หรือ Distributed Ledger (DLT) หรือเทคโนโลยี Blockchain นั่นเอง ซึ่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจก็นำมันไปใช้งาน แม้แต่รัสเซียก็นำไปใช้กับระบบโหวต E-voting เพื่อให้ประชาชนเสนอแก้ไขระบบรัฐธรรมนูญของประเทศ (แม้ต่อมาภายหลังจะมีข่าวรายงานว่าระบบดังกล่าวถูกโจมตี)

คณะกรรมการสหภาพยุโรปพร้อมส่งเสริม Cryptocurrency

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้มีการปรึกษาไปยังผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมนี้และได้ตั้งลำดับความสำคัญด้าน Cryptocurrency เอาไว้ในหมวดหมู่ “non-paper” ด้วย

ในตอนนี้สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาเรื่องของเหรียญที่มีมูลค่าคงที่คือ Stablecoin และโทเค็นหลักทรัพย์ คณะกรรมการได้เสนอให้มีการทดลอง Sandbox สำหรับหลักทรัพย์โทเค็นโดยเฉพาะ

นอกจากนี้สำคัญที่สุดเลยที่น่าพูดถึงในตอนนี้คือสหภาพยุโรปยังวางแผนที่จะสร้าง “ตลาดร่วม (Single Market) สำหรับการเทรดเหรียญ Cryptocurrency ด้วย ซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกรอบกำกับดูแล กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ Cryptocurrency แบบเดียวกัน

เนื่องจากสภาพความต้องการของตลาดโลกได้เปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ พัฒนาทุกวัน ซึ่งสหภาพยุโรปก็ได้เตรียมการเพราะกฎหมายที่มีอยู่มันล้าสมัยสำหรับเทคโนโลยีไปแล้ว ซึ่งการสร้างตลาดร่วมกันสำหรับ Cryptocurrency ก็เป็นอีกก้าวต่อไปของสหภาพยุโรป ซึ่งก็ต้องรอฝ่ายคณะกรรมการสหภาพยุโรปออกกฎเกณฑ์และดูว่าจะมีการพิจารณาว่า Cryptocurrency เป็นเครื่องมือทางการเงินด้วยหรือไม่