รีวิว DApp ฉบับรวบรัดตอน 1 : Uniswap

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

รู้จักกับกระดานซื้อขายเหรียญคริปโตแบบ Decentralized ค่าธรรมเนียมต่ำแถมควบคุมเหรียญได้ดั่งใจ พร้อมระบบ Staking

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Xuat Hien Chua Bao Lau Token Uni Cua Uniswap Da Duoc Binance Niem Yet Ngay Lap Tuc

“Decentralized Application”

แอพลิเคชั่นบนเครือข่าย Blockchain หรือ Decentralized Application (DApp) นั้นเป็นการใช้งานแพลตฟอร์มเหรียญที่สามารถเขียน Smart Contract ได้เช่น Ethereum หรือ Stellar ในการสร้างสรรคแอพลิเคชั่นที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวโปรแกรมเองบนเครือข่าย Blockchain ตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้

Image 15 2

โค้ดของโปรแกรมเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกคนในเครือข่าย และด้วยข้อดีของระบบ Decentralized ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบนระบบนั้นต้องอาศัยความยินยอมหรือ Consensusจากทุกคนบนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนั่นเอง ดังนั้นบทความนี้ตั้งใจที่จะพาผู้อ่านมาทำความรู้จักกับแอพลิเคชั่นบน Blockchain หรือ DApp ที่ได้รับความนิยมอย่าง Uniswap

Uniswap

แพลตฟอร์ม Uniswap นั้นเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต (Decentralized Exchange หรือ DEX ) ที่ได้รับการพูดถึงในบทความของ Cryptosiam ไปก่อนหน้าหลายครั้ง โดยความน่าสนใจของแอพพลิเคชั่นดังกล่าวนี้คือการที่ Uniswap นั้นอาศัยข้อดีของ Blockchain ในการสร้างระบบPool สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตต่างสกุลขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Exchange ทั่วไปอย่างปัญหาด้านสภาพคล่องที่ต่ำ และค่าธรรมเนียมที่สูง รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการจับคู่ซื้อขายซึ่งเกิดขึ้นทันทีอีกด้วย

Image 17 3

การทำงานของระบบ Liquidity Pool นั้นเป็นการที่เจ้าของเหรียญซึ่งยังไม่ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญนั้นได้ฝากเหรียญไว้ใน Pool ของเหรียญประเภทนั้นๆ เพื่อการ Staking โดยเหรียญที่ถูกใส่ลงไปนั้นจะเข้าไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องของแพลตฟอร์ม DEX โดยแลกกับรางวัลเป็นเหรียญ UNI ในฐานะค่าธรรมเนียมนั่นเอง โดยฟังชั่งดังกล่าวนั้นแยกออกจากการซื้อขายที่เกิดขึ้นเพียงแค่การเชื่อมต่อ Ethereum Wallet ของตนกับ Uniswap เท่านั้น

Image 14 4

พื้นฐานของ Uniswap

แพลตฟอร์ม Uniswap นั้นถูกสร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum ซึ่งใช้มาตรฐาน ERC-20 ดังนั้นแล้วเหรียญที่ถูกสร้างเพื่อใช้งานเป็นทั้ง Governance Token และ Utility Token อย่าง UNI ของแพลตฟอร์มเองจึงเป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นบนมาตรฐานเดียวกันด้วย ดังนั้นการที่จะมีการใช้งานซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้จึงต้องเป็นเหรียญที่ถูกสร้างไว้บนเครือข่าย Ethereum นั่นเอง

Image 16 3

โดยปกติแล้ว Governance Token จะไม่มีมูลค่าในตัวเองโดยเน้นการเป็นเหรียญที่ให้ “สิทธิ”ผู้ถือในการมีส่วนรวมในการบริหารจัดการระบบ ไม่ว่าจะเป็นการโหวตหรือการในอีกด้านหนึ่ง Utility Token  นั้นจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าเพื่อการใช้งานบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมูลค่าดังกล่าวนี้อาจเป็นมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดหรือมูลค่าซึ่งผู้สร้างได้ใส่ไว้เพื่อจุดประสงค์บางประการเช่นเป็นแต้มสะสมสำหรับการใช้สิทธิพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้เหรียญ UNI นั้นกลับทำหน้าที่ทั้งสองประเภทซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านราคานั่นเอง

Image 18 3
Read more about: