การพัฒนา Crypto ของรัฐบาลทั่วโลก

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ธนาคารกลางในหลายประเทศทั่วโลกกำลังพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบ Crypto เตรียมพร้อมกับรูปแบบด้านธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ในอนาคต

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1562917616 88A9472Dbfe5

The Jerusalem Post สื่อของอิสราเอล รายงานว่า Andrew Abir รองผู้ว่าการธนาคารของอิสราเอลเปิดเผยในการประชุม Fair Value Forum ว่า รัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบสกุลเงินดิจิทัล หรือ CBDC สกุลเงินดิจิทัลเซเกลของตนเอง โดยเริ่มการทดสอบภายในประเทศเพื่อเป็นการนำร่อง

จากรายงานดังกล่าวเห็นได้ว่าหลาย ๆ ประเทศกำลังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาระบบสกุลเงินดิจิทัล (CBDC) ของประเทศตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกเกี่ยวกับ cryptocurrency ที่เป็นตัวแปรสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบด้านธุรกรรมทางการเงินในอนาคต

รายงานระบุว่า 80% ของธนาคารกลางทั่วโลกกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณา CBDC ในขณะที่หลายประเทศอยู่ในขั้นตอนก่อนการวางแผน และมีเพียงไม่กี่ประเทศที่กำลังดำเนินการขั้นตอนการทดสอบ

สวีเดนได้ดำเนินการขั้นตอนการทดสอบหลายขั้นตอนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล e-krona แล้ว มีการทดสอบเพื่อพิจารณาว่าการชำระเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะสามารถจะรวมเท่ากับ CBDC ได้อย่างไร โดยมุ่งเป้าของการทดสอบเกี่ยวกับสกุลเงินนี้ไปที่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อประเมินว่า e-krona สามารถนำมาใช้สำหรับการชำระเงินแบบย่อยและเชิงพาณิชย์ได้อย่างไร

ประเทศจีนได้ทำการทดสอบตั้งแต่ปีที่แล้วในหลายมณฑลทั่วประเทศ รัฐบาลจีนได้จัดสรรเงินหยวนดิจิทัลจำนวนหลายล้านดอลลาร์ให้กับพลเมืองในเมืองเฉิงตู ซูโจว และปักกิ่ง โดยขั้นตอนต่อไปสำหรับธนาคารกลางจีนคือ การทดสอบหยวนดิจิทัลในการทำธุรกรรมข้ามระหว่างประเทศ

Banque de France เปิดเผยเรื่องการทำการการทดลอง CBDC เพื่อใช้ในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งการทดลองประกอบด้วยการใช้ CBDC เพื่อจำลองการชำระราคาหลักทรัพย์จดทะเบียน จากนั้นส่งไปยัง TARGET2-Securities (T2S) เพื่อทำการทดสอบด้วยคุณสมบัติตามเงื่อนไข CoSD ที่มีอยู่ใน T2S

การเปิดตัวยังระบุด้วยว่า The Banque de France ร่วมกับ SEBA Bank ยังคงมีการทดลองอย่างต่อเนื่องจนถึงกลางปี ​​2021 โดยผลการทดลองดังกล่าวจะถูกรวบรวมเป็นรายงานของธนาคารเกี่ยวกับประโยชน์ของ CBDC

Read more about: