Blockchain กับบทบาทที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคยุโรป

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

เทคโนโลยี Blockchain นั้นกำลังถูกนำไปใช้วงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปที่ได้มีใช้งานเครือข่าย Ethereum สำหรับการดำเนินการต่างๆ ทั้งด้านการเงิน อุตสาหกรรม ไปจนถึงการแพทย์

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1553409573 8748A5A96690

Ethereum คือคำตอบ

เครือข่าย Blockchain ของ Ethereum นั้นเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ได้รับความนิยมในการนำไปใข้เป็นฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม Smart Contracts เพื่อต่อยอดใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากรูปแบบของเทคโนโลยี Blockchain ที่เป็นการกระจายการเก็บข้อมูลรวมทั้งการประมวลผลที่สามารถกำหนดรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆกันได้อย่างทั่วถึง ทำการระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงนั่นเอง

เทรนใหม่ของสหภาพยุโรป

ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ได้มีการเกิดขึ้นของบริษัท Start-up ที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain ขึ้นใหม่หลายรายในภูมิภาคยุโรป โดยส่วนใหญ่แล้วในมีการนำเครือข่ายอย่าง HyperLedger, Corda, Ethereum รวมถึงเครือข่ายหน้าใหม่อื่นๆมาใช้งาน แต่ทั้งนี้ Ethereum ก็ยังคงขึ้นแท่นเป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานมากที่สุดกว่า 27% ของการใช้งานทั้งหมด แต่สำหรับตลาดการเงินแล้ว

Image 6

อย่างไรก็ตาม การใช้งานเทคโนโลยี Blockchain ของบริษัทเหล่านี้ มักจะใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆอีก อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ artificial intelligence (AI), ระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือinternet of things (IoT) และระบบการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์หรือ  Machine Learning โดยที่การงานร่วมกันนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพื้นฐานที่ปูทางให้การต่อยอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้นทำได้ง่ายขึ้น

ภาพรวมการลงทุนระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

อ้างอิงข้อมูลจากรายงานของบริษัท LeadBlock ซึ่งเป็นบริษัททางด้านการลงทุนจากภูมิภาคยุโรปนั้น ได้มีการเปิดเผยถึงอัตราส่วนที่แตกต่างการของตลาดการดำเนินการทางด้าน Blockchain ของทั้งสองพื้นที่ ซึ่งแม้ว่าทางฝั่งภูมิภาคยุโรปนั้นจะมีการเติบโตในตลาดส่วนนี้มากขึ่นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ตาม แต่ยังคงหากไกลจากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่ามากถึง 20 เท่าได้ โดยปัญหาส่วนใหญ่นั้นยังคงมีที่มาจากความเข้าใจของนักลงทุนเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีดังกล่าว

การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

แม้ว่าวงการทางการเงินนั้นจะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เป็นกลุ่มแรกๆ แต่เมื่อความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีการขยายการใช้งานไปสู่ภาคอุคตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ การเกษตรหรือด้านพลังงาน เป็นต้น เห็นได้จากภาพด้านล่างที่แสดงถึงอัตราส่วนการใช้งานตามแต่ละอุตสาหกรรม

Image 1 2

การเปลี่ยนแปลงนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึงทิศทางของภาคธุรกิจที่ได้ความสนใจกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ Tokenization หรือการวางระบบด้วย Smart Contracts ซึ่งป็นเทรนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากกระแสความนิยมในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกระแสความสนใจต่อสกุลเงินคริปโตนั่นเอง

หากสนใจสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ LeadBlock

Read more about: