แม้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ส่วนใหญ่ในปี 2020 ต่างก็เป็นไปในเชิงบวก แต่ในทางกลับกันปีนี้กลับกลายเป็นปีที่จำนวนอาชญากรรมด้าน Bitcoin และ Crypto เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงตามข้อมูลการรายงานครั้งใหม่จากผู้ให้บริการโปรแกรม Anitivirus อย่างบริษัท Kaspersky พบว่าภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ และการแฮ็กส่วนใหญ่ได้แพร่กระจายอยู่ในวงการ Crypto เนื่องด้วยการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ก่อให้เกิดความยากจนขึ้นได้ทุกหย่อมหญ้า จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนอาชญากรรมอาจเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ในปีถัดไป

ซึ่ง ณ ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 1 เดือนเท่านั้นก็จะก้าวเข้าสู่ปี 2021 นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบริษัท Crypto และเหล่าผู้ค้าทุกรายที่ควรหันมาให้ความสนใจต่อการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้มากขึ้น เพราะการก่ออาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ได้กลายเป็นหนทางในการหาเลี้ยงชีพของผู้คนอีกหลายชีวิต โดยกลุ่มนักวิจัยแห่ง Kasperskyระบุว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้อาจสร้างความเสียหาย และทำให้ค่าเงินของสกุลเงินดั้งเดิมตกต่ำลง ซึ่งอาจทำให้การกลายเป็นหัวขโมย Bitcoin นั้นดูน่าสนใจขึ้นมาทันที นอกจากนี้สาเหตุที่ทำให้เหล่าอาชญากรส่วนใหญ่ต่างก็เพ่งเล็งไปที่ Bitcoin นั้นเป็นเพราะสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวได้รับความนิยมมากที่สุด

ด้านมืดของ New Normal

นอกจาก Coronavirus จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการทำงาน และวิถีชีวิตของผู้คนแล้ว การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังได้เปลี่ยนวิธีการโจมตีด้านการเงินที่อาชญากรใช้อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน โดยตลอดปี 2020 องค์กรหลายแห่งต่างก็หละหลวมต่อการรักษาความปลอดภัย ด้วยสาเหตุการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้สามารถทำงานนอกสถานที่ได้อย่างกระทันหัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการติดต่อสื่อสารกันระยะไกลได้สร้างช่องโหว่เอาไว้ ทั้งยังขาดการฝึกฝนด้านการรักษาความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ให้แก่พนักงาน ดังนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประสงค์ร้ายรายใหม และกลุ่ม Ransomware ได้ทำการก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้น

โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างคาดการณ์ว่าเหล่าอาชญากรบนโลกไซแบอร์จะเปลี่ยนรูปแบบการโจรกรรมไปใช้วิธีการโอนย้ายสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อมาติดกับแทน เพราะระบบการรักษาความปลอดภัยของ BTC นั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เหล่าอาชญากรทั้งหลายจึงต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินประเภทอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มระบบความเป็นส่วนตัวมากขึ้น รวมไปถึง Monero เพื่อเปลี่ยนสกุลเงินเหล่านั้นให้กลายเป็นสินทรัพย์ Crypto ชนิดอื่น ๆ เช่น Bitcoinในภายหลัง

แล้วเราจะจัดการกับอาชญากรรม Crypto อย่างไร?

เครือข่ายอาชญากรต่างก็สัมผัสได้ถึงพลังอำนาจมหาศาลที่ส่งตรงมาถึงพวกเขาจากโลกของ Crypto ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินทั่วโลกไปแล้ว

อย่างไรก็ตามเพื่อเอาชนะการต่อสู่กับอาชญากร Crypto ในครั้งนี้ องค์กรกำกับดูแลด้านกฎหมายจำเป็นต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือพร้อมด้วยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม นอกจากนี้การเพิ่มการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐบาลเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นกับองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทำการตรวจจับ และระบุรูปแบบของปัญหาได้ ท้ายที่สุดคือการเริ่มต้นกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มง่วนขึ้นเป็นวิธีสำคัญอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการก่ออาชญากรรมได้ ทุกประเทศทั่วโลกควรปฏิบัติตามกกฎข้อบังคับของ KYC (Know Your Customer) เพื่อให้ผู้คนเปิดเผยตัวตนของเขาก่อนที่จะมีการทำธุรกรรม Crypto