งานวิจัยชี้ บริษัท Fintech เกิดใหม่มากขึ้นในทวีปแอฟริกา

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

การวิจัยล่าสุดของ Disrupt Africa ชี้ว่า จำนวนบริษัท Startup ประเภท fintech ในทวีปแอฟริกันนั้น เพิ่มมากขึ้นถึง 576 แห่งด้วยกัน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter

การวิจัยล่าสุดของ Disrupt Africa ชี้ว่า จำนวนบริษัท Startup ประเภท fintech ในทวีปแอฟริกันนั้น เพิ่มมากขึ้นถึง 576 แห่งด้วยกัน

เมื่อเทียบกับปี 2019 นั้น มีบริษัทเกิดใหม่มากถึง 491 แห่ง โดยที่ในแอฟริกานั้น มีบริษัทเกิดใหม่ประเภท fintech เพิ่มมากถึง 90 % นับตั้งแต่ปี 2017

บริษัทเกิดใหม่ประเภท fintech ยังคงมีเห็นกันอยู่ต่อเนื่องในทวีปแอฟริกา โดยในปี 2019 ประเทศไนจีเรียเป็นประเทศที่มีบริษัทเกิดใหม่ประเภท fintech มากที่สุดถึง 42.6 % ส่วนประเทศกานานั้น มีบริษัทเกิดใหม่มากถึง 25 % เช่นเดียวกับไอวอรีโคสต์ที่มีบริษัทเกิดใหม่ถึง 100 %

อย่างไรก็ดี เมื่อมาศึกษา 3 ประเทศ ทั้งประเทศไนจีเรีย, แอฟริกาใต้และเคนยานั้น ทั้ง 3 ประเทศนี้มีการเกิดใหม่มากที่สุด ซึ่งจากการวิจัยเผยว่า บริษัทเกิดใหม่ประเภท fintech เริ่มเติบโตมากขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2019-2021

ในขณะเดียวกัน งานวิจัยเผยให้เห็นว่า การเติบโตของ fintech มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่า หลังจากปี 2019 เป็นต้นมา ธุรกิจประเภท fintech ทั้ง 3 ประเทศเริ่มเติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ที่น่าสนใจก็คือ งานวิจัยของ Disrupt Africa พบว่า ตอนนี้มีบริษัทเกิดใหม่ประเภท fintech ที่ดำเนินกิจการมากกว่า 1 ประเภท โดย 141 บริษัทมีการดำเนินงานแบบผสมผสานกันเมื่อเทียบกับปี 2019 ที่มีอยู่ประมาณ 73 แห่ง

ที่มา : bitcoin

Read more about: