Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

  ธนาคารในจาเมกาสร้าง สกุลเงิน CBDC ชุดแรกของประเทศ

  Share article:
  LinkedIn Facebook Twitter

  สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ปัจจุบันธนาคารแห่งจาเมกากำลังสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือสกุลเงิน CBDC ชุดแรก

  Share this article
  LinkedIn Facebook Twitter
  Jamaica Stock Exchange Will Launch Test Trading For Bitcoin And Ethereum

  สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ปัจจุบันธนาคารแห่งจาเมกากำลังสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC ชุดแรกและกำลังทำให้จาเมกาเป็นประเทศล่าสุดที่กำลังตามเทรนด์นี้

  ธนาคารแห่งจาเมกาสร้างสกุลเงิน CBDC มูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

  หลังจากการรอคอยมาอย่างยาวนาน ในที่สุดธนาคารแห่งจาเมกาก็กำลังจะเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลชุดแรกของจาเมกา ตามรายงานจะมีการออกเงินดอลลาร์จาเมกามูลค่า 230 ล้านดอลลาร์หรือ 1.5 ล้านดอลลาร์ของ CBDC ให้กับสถาบันรับฝากเงินและผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง CBDC ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม

  สกุลเงิน CBDC ดำเนินการโดยมีส่วนร่วมจาก Nigel Clarke รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจาเมกา, Richard Byles ผู้ว่าการธนาคารแห่งจาเมกาและกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ BOJ รวมถึงคณะกรรมการบริหารจากบริษัทเทคโนโลยี eCurrency Mint ของไอร์แลนด์

  สกุลเงิน Cbdc ชุดแรกของประเทศ

  Nigel Clarke รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจาเมกากล่าวในพิธีรับทราบความคืบหน้าอย่างรวดเร็วของโครงการ CBDC ของธนาคารแห่งจาเมกาและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้เขายังให้สัญญาว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายร่วมกับ CBDC ภายในสิ้นปีงบประมาณ

  Nigel Clarke ยังเน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างมากของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านทางทวิตเตอร์ โดยกล่าวว่า CBDC นำเสนอรูปแบบสกุลเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้มีศักยภาพในการขยายขอบเขตทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว CBDC จะเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในสังคมของเรา

  “CBDC offers a more secure, more efficient form of currency that offers the potential of significantly broadening financial inclusion. Along with national identification the CBDC will form the foundation of the digital transformation of our society.”

  Nigel Clarke

  สกุลเงิน CBDC เป็นเงินที่ถูกกฎหมายและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดในสกุลดอลลาร์ได้ CBDC จะช่วยให้ครัวเรือนและบริษัทสามารถชำระเงินและจัดเก็บมูลค่าได้เช่นเดียวกับเงินสดในปัจจุบัน

  Read more about: