Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ผู้นำเวเนซุเอลาเสนอให้มีการปล่อยสินเชื่อรูปแบบคริปโตให้กับภาคการเกษตร

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

Nicolas Maduro ผู้นำเวเนซุเอลาเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยสินเชื่อดิจิทัล

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ผู้นำเวเนซุเอลา

Nicolas Maduro ประธานาธิบดีประเทศเวเนซุเอลาได้กล่าวว่า ตอนนี้ประเทศเวเนซุเอลาอาจมีการรองรับสินเชื่อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่กับภาคการเกษตรแล้ว

ผู้นำเวเนซุเอลาเสนอไอเดียการรับมือกับระบบการเงิน

นอกจากเรื่องของการกู้เงินสินเชื่อด้วยสกุลเงินกระดาษแล้ว เขากล่าวว่าตอนนี้ประเทศเวเนซุเอลากำลังที่จะปรับใช้เหรียญ petro กับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการใช้สินทรัพย์ประเภทนี้ใน Latam

โดยประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้พูดออกมาเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้สินเชื่อในคริปโตเคอร์เรนซี่ในส่วนของภาคการเกษตร โดยเขากล่าวว่า ประเทศตอนนี้กำลังมองหาแนวทางใหม่ในการเสริมสร้างเสถียรภาพการเงินในส่วนของภาคการเกษตร และเขากล่าวว่าการปล่อยสินเชื่อนั้นจะต้องมีการปล่อยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนาทุกคน

Man In Black Shorts Jumping On Water

เขาได้ให้ทางรัฐมนตรีขบคิดในเรื่องของการที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมธนาคารทั้งรัฐและเอกชนทำการจับมือร่วมกันในการปล่อยสินเชื่อและการเงินภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เอื้อต่อผู้ผลิตอาหารภายในประเทศ

ค่าเงินโบลิวาร์ที่ถูกลดค่าลงอย่างต่อเนื่อง

เช่นกันแนวคิดที่ได้มีการเสนอนี้ เป็นการรองรับการปล่อยสินเชื่อในสกุลเงินกระดาษหลายสกุลด้วยกัน อย่างเช่นสกุลเงินยูโรหรือแม้แต่หยวนจีน ในขณะที่ทาง Maduro อ้างว่า ประเทศเวเนซุเอลาจะมีเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เป็นของตัวเองก็คือ petro โดยเขากล่าวว่า ตอนนี้ทางรัฐบาลได้ทุ่มสรรพกำลังไปที่เรื่องของคริปโตเคอร์เรนซี่เป็นหลัก เวลานี้ทางรัฐบาลได้ทุ่มเทกับเรื่องนี้มา 3 ปีแล้ว

การที่ประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้ออกมาส่งสัญญาณถึงการขับเคลื่อนเดินหน้าเรื่องคริปโตเคอร์เรนซี่นั้น ชี้ให้เห้นว่าค่าเงินภายในประเทศถูกด้อยค่าเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับดัชนีดอลลาร์นั้น ตอนนี้ค่าเงินโบลิวาร์ของเวเนซุเอลามีมูลค่าลดลง 10 % และเวลาที่เขียนอยู่นี้ค่าเงินถูกลดค่าไปกว่า 20 % แล้ว

Read more about: