Events

ศาลเวเนซุเอลาสั่งคืนเครื่องขุดเหมืองให้กับนักขุดเหมืองใต้ดิน

Hpmdas1dozs.jpg

ศาลเวเนซุเอลาได้ทำการสั่งคืนเครื่องขุดเหมืองคริปโต เนื่องจากเห็นว่าเป็นการละเมิดตามข้อกฎหมาย

ศาลของประเทศเวเนซุเอลาในเมืองหลวงนั้น ได้ทำการตัดสินให้มีการคืนเครื่องขุดเหมืองของนักขุดเหมืองบิทคอยน์มากกว่า 1 พันเครื่อง เนื่องจากไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่ให้บังคับให้มีการยึดเครื่องขุดเหมืองบิทคอยน์แต่อย่างใด

ศาลเวเนซุเอลาสั่งคืนเครื่องขุดเหมือง

โดยเอกสารคำวินิจฉัยของศาลนั้น ชี้ว่าเครื่องมือขุดเหมืองนั้นมาจากบริษัทที่เป็นบุคคลที่สามที่ยังคงให้บริการในเรื่องของการดูแลเครื่อง โดยศาลได้สั่งให้ทางหน่วยงาน Sunacrip ทำการคืนเครื่องขุดเหมืองให้กับนักขุดเหมืองไป

ที่ผ่านมาทางด้าน Sunacrip ได้ทำการยึดเครื่องขุดเหมืองคริปโตจากนักขุดเหมืองใต้ดิน โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเมื่อเรื่องนี้ได้ขึ้นสู่ศาล ทางศาลได้เห็นว่า สิ่งที่หน่วยงานได้ดำเนินการไปนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิในการครอบครองกรรมสิทธิ์ของจำเลย

Vbcvcwuyvym 7 1024x742.jpg

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานได้ยึดไปนั้น ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลโดยบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม และยังมีบริษัทอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Antminer, EBANG E9Is อย่างไรก็ตามทาง Sunacrip ก็ไม่ได้มีการระบุตำแหน่งที่ตั้งนักขุดเหมืองว่า มีการดำเนินการจับกุมที่ไหน

ชี้เป็นการละเมิดทางด้านกรรมสิทธิ์

เรื่องนี้ทางด้านศาลจำเป็นต้องใช้ระยะเวลารวบรวมข้อมูลหลักฐานภายในระยะเวลา 15 วัน ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายของเวเนซุเอลานั้น ทางศาลมีสิทธิที่จะใช้อำนาจในการเข้ามาแทรกแซงคดีหากศาลเห็นว่า มีการละเมิดในสิทธิทางด้านกรรมสิทธิ์ เสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องที่ศาลเห็นว่ามีความชอบธรรมทางกฎหมาย

โดยบริษัท Sierramoros ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกยึดเครื่องขุดเหมืองนั้น ได้รับการพิทักษ์ดูแลตามกฎหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง แม้ว่าทางบริษัท Sierramoros มีการจดทะเบียนตามนิติบุคคลทางกฎหมาย แต่ทางบริษัทยังคงไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือมีการวินิจฉัยคดีให้ถึงที่สุดแล้ว

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 16 T091135.030
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157
สรุปมหากาฬคดี 'SEC vs Ripple'