🇹🇭 ข่าวในประเทศ

เริ่มผลักดัน! ครม.อนุมัติหลักการร่าง 'พ.ร.ฎ. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ VAT จากการขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน'

Crypto Siam   2023 03 08 T092527.168

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลังการประชุมร่าง พ.ร.ฎ.เว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล-VAT จากการขาย "โทเคนดิจิทัล" เพื่อผลักดันและเพิ่มทางเลือกการระดมทุน

วันที่ 7 มีนาคม ปี 2566  หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้เปิดเผยว่า ครม.ได้อนุมัติ 'หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร' ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ และมูลค่าของฐานภาษี (รายได้จากการขายลบต้นทุน)

ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน โทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) เนื่องจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่า ในช่วงปี 2566 ถึงปี 2567 จะมีการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนมูลค่ารวมประมาณ 128,000 ล้านบาท

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการยกเว้นภาษีในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ มีทางเลือกในการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน นอกเหนือจากการระดมทุนด้วยเครื่องมือแบบเดิม ๆ เช่น ผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ผ่านพันธบัตร หรือหุ้นกู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการระดมทุน การลงทุน และการจ้างงานในประเทศ รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนคืออะไร?

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน หรือ Investment Token คือโทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ โดยผู้ถือโทเคนเพื่อการลงทุนจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนแบ่งของกำไรและส่วนแบ่งรายได้

กลุ่มผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์

ตลาดแรก

สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มี ICO License จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) จากการที่ออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชน

ตลาดรอง

สำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัท ที่ซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน

ระยะเวลาบังคับใช้

สรุปว่า พ.ร.ฎ. ฉบับนี้จะช่วยยกเว้นภาษีสำหรับบริษัท ที่มี ICO License สำหรับการออก Investment Token และช่วยลดภาษีให้กับประชาชนที่ถือ Investment Token อยู่ด้วย

โดย พ.ร.ฎ. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล - VAT ขายโทเคนดิจิทัล จะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป นับตั้งแต่พระราชกำหนดการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง