🇺🇸 United States

เข้มงวดขึ้น! SEC สหรัฐ เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบ 'โบรกเกอร์' ในอุตสาหกรรมคริปโต

SEC สหรัฐ เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบ 'โบรกเกอร์'

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐได้เผยแพร่หลักการปฏิบัติที่สำคัญในปี 2023 เกี่ยวกับนายหน้าและที่ปรึกษาการลงทุนคริปโต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ หน่วยงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐ (SEC) ได้ทำการออกคประกาศคำชี้แจงลำดับความสำคัญของปี 2023 (SEC Division of Examinations Announces 2023 Priorities) โดยภายในเนื้อหาของข้อสรุปได้มีการแนะนำให้นายหน้าและที่ปรึกษาในการลงทุนคริปโตจำเป็นต้องระมัดระวังในการเสนอขายผลิตผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่างๆให้กับลูกค้า

โดยมีการระบุว่านายหน้า และ ที่ปรึกษาในการลงทุนคริปโตทุกคนที่ลงทะเบียนกับทาง SEC จะต้องถูกจับตาอย่างใกล้ชิดว่าได้ทำตาม มาตรฐานที่ท่างหน่วยงานกำหนดไว้หรือไม่ 

รวมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับขั้นดำเนินการว่าได้มีการทบทวนการทำงานอย่างเป็นประจำหรือไม่ เพื่อนายหน้าและที่ปรึกษาจะได้ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดก่อนจะนำเสนอขาย

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง