🇹🇭 ข่าวในประเทศ

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ สำหรับบริษัทคริปโตในไทย ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า

สำเนาของ Max Template   2023 01 17 T141314.020

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ ให้บริษัทคริปโตในไทยมีการจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลและกุญแจเข้ารหัส และขั้นตอนปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ - มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม นี้

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์ ให้บริษัทในอุตสาหกรรมคริปโตในไทยที่ทำหน้าที่เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ต้องมีระบบการจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลกุญแจเข้ารหัส เพื่อดูแลให้สินทรัพย์ของลูกค้าได้รับความปลอดภัย

<i>ประกาศจาก ก.ล.ต.<br>รูปภาพ: FB สำนักงาน ก.ล.ต.</i>
ประกาศจาก ก.ล.ต.
รูปภาพ: FB สำนักงาน ก.ล.ต.

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการ wallet และ key รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ถึงขั้นตอน การดูแลปฎิบัติงานและการควบคุมภายใน

2. การจัดให้มีนโยบายและกำหนดกระบวนการในเรื่องของการออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการ wallet รวมถึงการสร้าง จัดเก็บ และเข้าถึง key หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมและมั่นคงปลอดภัย

3. การจัดให้มีการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการ wallet และ key โดยมีการกำหนดขั้นตอน ทดสอบขั้นตอน กำหนดผู้รับผิดชอบ รายงานเหตุการณ์ ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และการตรวจสอบพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (digital forensic investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งกระทบต่อทรัพย์สินของลูกค้า

โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ทาง: ข่าว ก.ล.ต.

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 02 02 T213713.406
Rectangle Template   2023 02 03 T120341.181
ฉลองวันเกิด 38 ปี โรนัลโด้
พบวาฬ Bitcoin & Ethereum โยกย้ายเหรียญ