🇹🇭 ข่าวในประเทศ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

ไทย ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มข้อยกเว้นผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน รวมถึงห้ามนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปหาประโยชน์ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มข้อยกเว้นกรณีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล และให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกให้กับลูกค้า ไม่ถือเป็นการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) รวมทั้งให้ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีบริการเก็บรักษา และรับฝากโทเคนดิจิทัลที่ตนออกเสนอขายต้องมีระบบงาน หรือกลไกแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าออกจากของผู้ออก (segregation) รวมถึงห้ามนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปหาประโยชน์ต่อ

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลังได้กำหนดให้ธุรกิจ DA custodial wallet provider เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นั้น ก.ล.ต. พบว่า นิยามของประเภทธุรกิจดังกล่าวอาจครอบคลุมการให้บริการรับฝากหรือเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทซึ่งรวมถึงกรณีที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ กรณีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลและให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวให้กับลูกค้าด้วย

ก.ล.ต. จึงเห็นควรทบทวนหลักการกำกับดูแล DA custodial wallet provider โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบการทบทวนหลักการดังกล่าว โดยเพิ่มข้อยกเว้นกรณีการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล และเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกให้กับลูกค้า ไม่ถือเป็นการให้บริการตามนิยาม DA custodial wallet provider เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ สำหรับผู้ออก investment token ที่มีการให้บริการเก็บรักษา และรับฝากโทเคนดิจิทัลที่ตนออกเสนอขาย ต้องจัดให้มีระบบงาน หรือกลไกที่แยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าออกจากของผู้ออกให้ชัดเจน (segregation) รวมถึงห้ามนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ฝากไว้ไปหาประโยชน์ต่อ

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นการทบทวนหลักการกำกับดูแล DA custodial wallet provider ดังกล่าวข้างต้น โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. 

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

จะเกิดอะไรขึ้น!? เมื่อให้ ChatGPT ช่วยทำนายราคาเหรียญ XRP
เปิดลิสต์ '4 เหรียญ' ค่า RSI เข้าใกล้พื้นที่ 'Overbought' ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 66
สำเนาของ Rectangle Template   2023 12 06 T112045.669
เหรียญ 'Cardano' จ่อพุ่ง! หลังช่วง 3 เดือนให้หลัง พบสัญญาณซื้อขายเพิ่มขึ้น