🇹🇭 ข่าวในประเทศ

ก.ล.ต. ประกาศลงโทษปรับ 'เอกลาภ' กว่า 5 ล้านบาท - เนื่องจากระทำผิดมาตรา 94 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เผยรายละเอียด คำสั่งเปรียบเทียบปรับ 'เอกลาภ ยิ้มวิไล'

สำนักงาน ก.ล.ต. เผยรายละเอียด คำสั่งเปรียบเทียบปรับ 'เอกลาภ ยิ้มวิไล' ซีอีโอ Zipmex ทั้งหมด 7 กระทง - ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2564

มีรายงานล่าสุดจากสำนักงาน กลต. เกี่ยวกับการลงโทษปรับ 'นายเอกลาภ ยิ้มวิไล' ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex ประเทศไทย ในฐานะกระทำความผิดมาตรา 94 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งหมด 7 กระทง โดยถูกปรับรวมทั้งหมด 5,821,000 บาท

โดยรายละเอียดของการเปรียบเทียบปรับ นายเอกลาภ ยิ้มวิไล มีทั้งหมด 7 กรณีดังนี้

โทษที่ 1:

Zipmex จัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยไม่ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย และอาจมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด

โดย มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2566 โดยปรับเป็นเงิน 370,000.00 บาท

โทษที่ 2:

ชักชวนลูกค้าของตนไปใช้บริการโครงการ ZipUp+ ของ Zipmex Pte. Ltd. โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนจากค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยไม่ปรากฏว่า Zipmex จัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

โดย มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2566 โดยปรับเป็นเงิน 670,000.00 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: แกะวิกฤต Zipmex คาดเอี่ยว 'Babel Finance' อีกหนึ่งแพลตฟอร์มคริปโตส่อล้ม!

โทษที่ 3:

ไม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงาน รวมทั้งไม่จัดให้มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

โดย มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2566 โดยปรับเป็นเงิน 980,000.00 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ก.ล.ต. หวด Zipmex-เอกลาภ อีกกระทง! แล้วรอบนี้โดนเรื่องอะไรอีก?

โทษที่ 4:

ไม่รายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประจำปี 2565 ภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด คือ 31 ธันวาคม 2565

ในกรณีนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบได้กำหนดค่าปรับรายวันจนกว่า Zipmex จะปฏิบัติในเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ค่าปรับที่ปรากฏดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนค่าปรับรายวันตั้งแต่วันถัดจากวันที่เปรียบเทียบความผิดจนถึงวันที่บริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามการเปรียบเทียบความผิด

โดย มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2566 โดยปรับเป็นเงิน 681,000.00 บาท

โทษที่ 5:

Zipmex ไม่จัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

โดยมีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2566 โดยปรับเป็นเงิน 2,130,000.00 บาท

โทษที่ 6:

สั่งการหรือกระทำการหรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นเหตุให้ Zipmex ซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการทดสอบ penetration test เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จึงเป็นการรายงานผลล่าช้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

โดยมีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2566 โดยปรับเป็นเงิน 325,000.00 บาท

โทษที่ 7:

การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยข้อมูลที่ Zipmex ไม่เปิดเผยให้ครบถ้วนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินลูกค้าไปลงทุนต่อ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรแกรม ZipUp+ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ Zipmex กับ Zipmex Asia Pte. Ltd. และ Zipmex Pte. Ltd.

โดยมีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2566 โดยปรับเป็นเงิน 665,000.00 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: Zipmex เปิดเอกสาร ชี้ลงทุน Celsius, Babel เฉียด 2 พันลบ.!

ปรับ Zipmex เพิ่ม

นอกจากนี้ ทาง กลต. ยังได้ลงโทษปรับ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เนื่องจากตัวบริษัทมีการกระทำผิดมาตรา 30, 31 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งหมด 6 กรณี โดยคิดเป็นค่าปรับอีก 5,156,000 ล้านบาท

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดลิสต์ '5 เหรียญ' ที่ค่า RSI เริ่มเข้าใกล้พื้นที่ 'Overbought'
Ali Martinez ชวนจับตา '2 เหรียญ'
อัยการสหรัฐ ยื่นคำร้องขออายัด Passport ของ 'Changpeng Zhao' หวั่นหลบหนี
ราคาบิทคอยน์กลับมาแตะ 2 ล้านบาทเป็นครั้งแรก