ข่าวคริปโตเคอเรนซี่

ปูตินสั่งให้รัฐบาลรัสเซียตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลของเจ้าหน้าที่

Russia Officially Legalizes Bitcoin.jpeg

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินได้มอบหมายให้กระทรวงและธนาคารกลางหลายแห่งเตรียมตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินได้มอบหมายให้กระทรวงและธนาคารกลางหลายแห่งเตรียมตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล คำสั่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหม่ในการต่อต้านการทุจริตซึ่งเพิ่งได้รับการอนุมัติจากท่านผู้นำของรัสเซีย

รัฐบาลพร้อมตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ในรัสเซีย

ประธานาธิบดีของรัสเซียหรือ วลาดิมีร์ ปูติน ได้ลงนามในพระราชกฤษฎีกาอนุมัติแผนต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2567 ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ใหม่ ท่านประมุขแห่งรัฐรัสเซียได้สั่งให้กระทรวงการคลัง แรงงาน และการพัฒนาดิจิทัล ร่วมกับธนาคารกลางเสนอให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินของตัวเอง

หน่วยงานรัฐบาลและธนาคารแห่งรัสเซียมีเวลาถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ในการยื่นข้อเสนอ พอร์ทัลข่าวธุรกิจของรัสเซีย RBC รายงาน การตรวจสอบในขั้นสุดท้ายจะต้องสามารถระบุความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง

Putin Assents Order Compelling Russian Civil Service to Disclose Crypto Holdings 1024x1024 1 1024x1024.jpeg

สถาบันจะต้องวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการได้มา โดยมีกำหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 และก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานอัยการสูงสุดต้องนำเสนอไอเดียในการปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สิทธิ์ดิจิทัล (โทเค็น) และสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อปีที่แล้ว วลาดิมีร์ ปูติน ได้ลงนามในคำสั่งบังคับพนักงานของรัฐให้ประกาศการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา เจ้าหน้าที่ของรัสเซียต้องส่งข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่พวกเขาซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงมูลค่าของสินทรัพย์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ภาระผูกพันนี้ยังมีผลบังคับใช้กับคู่สมรสและบุตรของตน ตลอดจนผู้สมัครรับตำแหน่งราชการและครอบครัวด้วย

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง