ข่าวต่างประเทศ

ใช้สิทธิวีโต้ ยับยั้งการผ่านร่างกฎหมายคริปโต

6sl88x150xs.jpg

Mario Abdo ประธานาธิบดีของประเทศปารากวัย ได้ใช้สิทธิอำนาจในการยับยั้งหรือวีโต้เกี่ยวกับการอนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่

Mario Abdo ประธานาธิบดีของประเทศปารากวัย ได้ใช้สิทธิอำนาจในการยับยั้งหรือวีโต้เกี่ยวกับการอนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่

วีโต้กฎหมายคริปโต

การใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดีของประเทศปารากวัยเป็นเรื่องของการอนุมัติให้มีการดำเนินการขุดเหมืองเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ เนื่องจากเห็นว่ามีการใช้พลังงานมากเกินไป อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการทำมากนัก เมื่อทางประธานาธิบดีได้ใช้สิทธิในการยับยั้งกฎหมายแล้ว ร่างกฎหมายดังกล่าวก็จะกลับไปให้ทางรัฐสภาพิจารณาทำการอนุมัติอีกครั้ง หรืออาจมีการตีตกกฎหมายไป

Vbcvcwuyvym 7 1024x742.jpg

หลังจากที่ได้มีการใช้ระยะเวลาพูดคุยหารือเกี่ยวกับการอนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่มาเป็นเวลาหลายปี ในที่สุดทางด้านประธานาธิบดีของประเทศปารากวัยได้มีการยับยั้งการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวไป โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีการร่างมาในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2021 โดยมีเป้าหมายในการควบคุมกำกับผู้ประกอบการทางด้านการขุดเหมืองเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่และผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลัก

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจ้างงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวมีการระบุว่า ผู้ประกอบการทางด้านการขุดเหมืองเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดีได้มีการให้เหตุผลว่า การดำเนินกิจการขุดเหมืองคริปโตมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเกินไป อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจ้างงานแต่อย่างใด หากว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการเติบโตมากขึ้น ประเทศปารากวัยก็อาจมีการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตามการเติบโตทางด้านการขุดเหมืองเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ในประเทศปารากวัยโดยรวมยังคงมีอัตราการเติบโตที่ช้าอยู่

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง