ข่าวธุรกิจ

Huawei เผยการพัฒนา "โครงสร้างพื้นฐาน" สำคัญมากต่อการพัฒนา Metaverse ในปัจจุบัน

สำเนาของ Max Template (8)

Abhinav Purohit หัวหน้าฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ของ Huawei ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับ Metaverse ออกมาทั้งหมดสามฉบับ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม Abhinav Purohit หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ HUAWEI ได้ปล่อยรายงานเกี่ยวกับ Metaverse ออกมาสามฉบับ โดยฉบับแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ Metaverse

Purohit ได้อธิบายความหมายของ Metaverse ว่าเป็นพื้นที่เสมือนที่ทำให้ผู้คนได้เพลิดเพลินกับโลกเสมือนเดียวกันได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกัน

<i>ภาพตัวอย่างของโลก Metaverse<br>รูปภาพ: Huawei</i><br>
ภาพตัวอย่างของโลก Metaverse
รูปภาพ: Huawei

เขากล่าวว่าเพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในโลกเสมือนได้นั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งการสร้างภาพจำลองให้สมจริงยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาในส่วนของการเชื่อมต่อของเครือข่ายให้มีความเสถียรมากขึ้น

เนื่องจากการเชื่อมต่อถือเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับการสร้าง Metaverse โดยที่เขาให้ข้อสังเกตุว่า ความอืดในการส่งต่อและถ่ายโอนข้อมูลของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งให้ Metaverse พัฒนาไปอย่างช้าๆ

<i>ส่วนประกอบทั้ง 7 ของ Metaverse<br>รูปภาพ: Huawei</i>
ส่วนประกอบทั้ง 7 ของ Metaverse
รูปภาพ: Huawei

Purohit ยืนยันว่าหากสัญญาณอินเตอร์เน็ต 5G ถูกใช้งานมากขึ้น จะยิ่งช่วยเร่งการพัฒนาของ Metaverse ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กวิเคราะ์พบจำนวนวาฬ XRP เพิ่มขึ้นถึง 50 คนภายในหนึ่งเดือน
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
Rectangle Template   2023 03 19 T123616.097
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157