ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารกลางสเปนเตือนอิทธิพลของคริปโตที่เพิ่มมากขึ้น

7vkp5bam8wg.jpg

ธนาคารกลางสเปนเริ่มมองแล้วว่า การที่หลายฝ่ายรับรองคริปโต ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น

Margarita Delgado รองผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสเปนได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่กับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้

ธนาคารกลางสเปนมองคริปโต

เรื่องนี้ทางรองผู้ว่าการธนาคารกลางได้ออกมาพูดถึงการเติบโตและการขยายตัวในเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าตอนนี้ประชาชนกว่า 12 % กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการถือครองเหรียญคริปโตอยู่ โดยแถลงการณ์นี้มีการพูดในช่วงงานภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

Urt6j6ik0yk 1 1024x683.jpg

รองผู้ว่าการธนาคารได้กล่าวว่า การขยายตัวของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่นับไปสู่ความเสี่ยงในระบบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อสินทรัพย์ ส่วนความเสี่ยงอื่น ๆ ประกอบไปด้วยความคลุมเครือของระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการลงทุนที่มากเกินไปและนำไปสู่ปัญหาการต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบชำระเงิน ผลกระทบตรงนี้อาจทำให้คริปโตเข้ามามีอิทธิพลต่อตลาดทุนอื่นมากขึ้น

ยิ่งหลายฝ่ายรับรอง ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น

เช่นเดียวกันความผันผวนของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ยังส่งผลต่อตลาดทุนอื่นด้วย เนื่องจากทำให้นักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกและตื่นตัวกับการซื้อขายสินทรัพย์มากเกินไป รวมไปถึงผลกระทบของการลงทุนกับการถือเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ที่อาจมีผลต่อระบบธนาคารแบบเดิม จากการที่มีหลายอุตสาหกรรมเข้ามาให้บริการคริปโตกับลูกค้ามากขึ้น รองผู้ว่าธนาคารกลางมองว่า สินทรัพย์คริปโตเป็นตัวสร้างความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันธนาคารกลางของประเทศสเปนได้ออกมาเตือนธนาคารที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการคริปโตกับลูกค้า เรื่องนี้ผู้ว่าการธนาคารกลางได้ออกโรงเตือนถึงอันตรายที่มีผลต่อหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินที่เผยให้เห็นว่า สินทรัพย์คริปโตเตอร์เรนซี่เป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงใหม่ให้กับระบบธนาคาร

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221
Rectangle Template   2023 03 26 T161108.233
Rectangle Template   2023 03 27 T143111.879
Rectangle Template   2023 03 25 T170118.657