DeFi

DeFi คืออะไร? มาทำความรู้จักกับ Decentralized Finance อนาคตของการเงินโลก การเงินที่ไม่มีคนกลางโดยมีเทคโนโลยีบล็อกเชน และ Smart contract อยู่เบื้องหลัง