Bitcoin

ทำความรู้จัก Bitcoin คืออะไร? ข้อมูลเจาะลึก บิทคอยน์ VS เทคโนโลยีบล็อกเชน เกี่ยวข้องกันอย่างไร? การขุดบิทคอยน์ คืออะไร? ข้อดี-ข้อเสีย พร้อมคำถามพบบ่อย