ผลสำรวจชี้ ผู้ให้คำปรึกษาการเงินพร้อมแนะนำให้ลูกค้าลงทุนในคริปโตมากขึ้น

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

จากการสำรวจของที่ปรึกษาการเงินและกลยุทธ์การลงทุนชี้ว่า ผู้ให้คำปรึกษากว่า 26 % มีแผนที่จะแนะนำให้ลูกค้าลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1554386690 Cc2D52C7F3D6

จากการสำรวจของที่ปรึกษาการเงินและกลยุทธ์การลงทุนชี้ว่า ผู้ให้คำปรึกษากว่า 26 % มีแผนที่จะแนะนำให้ลูกค้าลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า

นอกจากนั้น 49 % ของผู้ให้คำแนะนำได้กล่าวว่า ลูกค้าของพวกเขาได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

การสำรวจแนวโน้มการลงทุนปี 2021 นั้น มีการตีพิมพ์โดยนิตยสารการวางแผนการเงินและสมาคมการวางแผนการเงิน (FPA) และได้รับการสนับสนุนโดย Onramp Invest ที่ได้มีการเผยแพร่ในช่วงเดือนนี้

โดยสมาคมการวางแผนการเงินเป็นองค์กรสมาชิกที่ประกอบไปด้วยนักวางแผนการเงิน, อาจารย์, นักการศึกษาและฝ่ายบริการทางการเงินระดับมืออาชีพ โดยที่บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Onramp Invest กำลังมีบริการทางด้านการซื้อขายคริปโตโดยมีที่ปรึกษาการลงทุนที่มีใบอนุญาตแล้ว

จากการสำรวจพบว่า 26 % ของผู้ให้คำปรึกษาได้กล่าวว่า พวกเขามีแผนที่จะแนะนำให้ลูกค้าลงทุนในการลงทุนตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และ 49 % ของผู้ให้คำแนะนำได้กล่าวว่า ลูกค้าของพวกเขาเริ่มสอบถามขอคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดคริปโตมากขึ้น ซึ่งสูงมากขึ้นถึง 17 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในช่วงปี 2018 มีการสำรวจพบว่า 1.4 % ของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำให้ลูกค้าของเขาลงทุนในตลาดคริปโต โดยที่ปี 2019-2020 ลดต่ำกว่า 1 % แต่ปี 2021 เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ที่มา : bitcoin

Read more about: