Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

รองประธานธนาคารกลางยุโรปแนะ ควรผลักดันร่างกฎหมายคริปโต

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

รองประธานธนาคารกลางยุโรปชี้ ควรมีการผลักดันเรื่องกฎหมายคริปโตได้แล้ว

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
รองประธานธนาคารกลางยุโรป

Luis De Guindos รองประธานธนาคารกลางแห่งยุโรปหรือ ECB ได้ออกมากล่าวว่า เวลานี้ทางธนาคารอยากให้เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่สามารถควบคุมบังคับใช้ในทางกฎหมายได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ

รองประธานธนาคารกลางยุโรปแนะคริปโตควรมีการผลักดันให้เกิดขึ้น

การแถลงการณ์ครั้งนี้เป็นการนำเสนอในที่ประชุมของรัฐสภายุโรป โดยรองประธานธนาคารกลางของยุโรปได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายคริปโตเคอร์เรนซี่เอาไว้ว่า สินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี่ควรที่จะนำมาบังคับใช้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาด

เขาออกตัวว่า เขาเองก็ไม่ได้ห้ามหรือขัดขวางกฎหมายดังกล่าว แต่เขาคิดว่าคริปโตนั้นสามารถนำมาบังคับใช้ได้ในบรรทัดฐานเดียวกับสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ และสำคัญก็คือ กฎหมายคริปโตจะต้องมีเรื่องของการต่อต้านการฟอกเงินและการใช้คริปโตเป็นทุนสนับสนุนในการก่อการร้าย

Gold Round Coins On White Background

เขาคิดว่า คริปโตเคอร์เรนซี่เป็นเรื่องง่ายต่อการนำมาจับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายมาควบคุมกำกับอะไรมากนัก เพราะมันเป็นเงินตราที่ผู้คนได้สมมุติขึ้นมา

ชี้ผ่านกฎหมายได้ แต่อาจมีข้อจำกัดบางอย่าง

แต่เขาเองก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่า หากมีการใช้เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่จริง มันอาจจะไม่สามารถใช้ในการชำระเงินได้ เนื่องจากคริปโตอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินภายในภูมิภาค

เช่นกันทางด้านรองประธานกล่าวว่า สินทรัพย์ใหม่นี้ไม่ได้เป็นรากฐานทางระบบเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ เขามองว่าจริง ๆ แล้วมูลค่าของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่มาจากความโหยหาอยากได้มากกว่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับรากฐานทางเศรษฐกิจโลกอยู่แล้ว

ในช่วงที่ผ่านมาเขาเคยกล่าวว่า จริง ๆ แล้วการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ไม่ควรที่จะเรียกว่าเป็นการลงทุน เนื่องจากมันมีมูลค่าที่เปราะบางเอามาก ๆ อย่างไรก็ตามทางด้านธนาคารกลางยุโรปกำลังทำการวิจัยถึงความเป็นไปได้ที่จะออกแบบสกุลเงินดิจิทัลยุโรปขึ้นมา

Read more about: