Blockchain อาจเป็นหัวใจสำคัญในการปลดอาวุธนิวเคลียร์

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

รายงานจาก King’s College ระบุว่า Blockchain อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่กระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1552145528 7F57Bc043Aa1

วิทยาลัย King’s College London เปิดเผยว่าเทคโนโลยี Blockchain สามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการ “ปลด” อาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่าง ๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ, มั่นคง และปลอดภัย ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานนโยบาย (Policy Report) ฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า ‘เครื่องมือที่ไว้วางใจได้: Blockchain กับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ และการตรวจสอบการควบคุมอาวุธ (The Trust Machine: Blockchain in Nuclear Disarmament and Arms Control Verification)’

*รายงานนโยบาย คือ การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ก็ตาม โดยประกอบด้วยข้อเท็จจริง และหลักฐานในหลาย ๆ มิติเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นที่ซับซ้อน และเกิดการตอบสนอง

การสร้างความเชื่อมั่นในการปลดอาวุธนิวเคลียร์

วิทยาลัย King’s College London ได้ออกมาเปิดเผยถึงการรายงานดังกล่าวผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์ และการศึกษา (Centre for Science and Security Studies – CSSS) โดยระบุว่า องค์ประกอบที่โดดเด่นของ Blockchain นั้นตรงตามข้อกำหนดสำหรับการจัดการข้อมูลในขั้นตอนของการปลดอาวุธ

และด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Blockchain สมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้องในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (the Nuclear Non-Proliferation Treaty) จะสามารถสร้างความไว้วางใจในการตรวจสอบการควบคุมอาวุธ และการปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้

Lyndon Burford
Lyndon Burford ผู้ร่วมทำการวิจัยกับ CSSS

Lyndon Burford ผู้ร่วมทำการวิจัยกับ CSSS กล่าวว่า

“ประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งโลกต้องเผชิญกับความท้าทายในนโยบายที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งการร่วมมือกันในการปลด และควบคุมอาวุธเหล่านั้นจะสามารถช่วยให้นโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ แต่ทว่าทางภาครัฐฯ มักขาดความเชื่อมันในการร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลในด้านกลยุทธ์ และข้อกฎหมายที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับทางราชการ”

Blockchain มีชื่อเล่นว่า “เครื่องมือที่ไว้วางใจได้”

เทคโนโลยี Blockchain ช่วยสร้างความมั่นใจในการเข้ารหัสข้อมูลที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการคาดการณ์ว่าอาจมีการพัฒนาระบบพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานฝ่ายค้านในขั้นตอนการปลดอาวุธ ซึ่งนำไปสู่การตั้งชื่อเล่นให้กับเทคโนโลยี Blockchain ว่า “เครื่องมือที่ไว้วางใจได้ (The Trust Machine)”

จากการรายงานระบุ

“การตรวจสอบการรื้อถอนหัวระเบิดนิวเคลียร์ทำให้เกิดข้อมูลลับขึ้นมาอย่างมหาศาล ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องบันทึกสถานะ และสถานที่ของหัวระเบิด รวมไปถึงรายละเอียดของการตรวจสอบในสถานที่จริง และสถานะการดำเนินงานของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ”

ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นที่สูงที่สุดจึงมีความจำเป็นอย่างมากในกระบวนการเหล่านี้ โดย Blockchain ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ (International Confidence Building Measures) ด้วยการอนุญาตให้บุคคลที่สาม รวมไปถึงประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองสามารถตรวจสอบข้อมูลการปลดอาวุธได้โดยที่ไม่ต้องมองเห็นข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ Blockchain ยังถูกมอบหมายให้

“จัดเตรียมเลเยอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้ Internet of Things ในรูปแบบ Private ซึ่งประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับสถานที่ และเครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้จากระยะไกลในทุกช่วงเวลา และยังสามารถแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการละเมิดสนธิสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อัตโนมัติ”

Read more about: