รัฐบาลเบลารุสเริ่มให้สิทธิกองทุนลงทุนในคริปโตได้

รัฐบาลเบลารุสให้สิทธิกองทุนสามารถลงทุนในคริปโตได้แล้ว

รัฐบาลเบลารุส

ประเทศที่เป็นมิตรกับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่อย่างเบลารุสนั้น กำลังที่จะดำเนินการพิจารณาให้กองทุนสามารถนำเงินของตัวเองเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว

รัฐบาลเบลารุสเปิดให้กองทุนลงทุนในคริปโตได้

โดยข้อเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ทางสถาบันการเงินในประเทศเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับทางกฎหมายมากขึ้น เรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศเบลารุสได้มีการตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกองทุน แม้ว่าประเทศเบลารุสจะมีกองทุนที่ผุดขึ้นมาหลายแห่งก็จริง แต่ก็ไม่ได้มีกองทุนที่มีการจดทะเบียนกับภาครัฐอย่างจริงจัง

8Bhc4Argoi8

เมื่อกระแสการลงทุนในเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เข้ามามีบทบาทในประเทศมากขึ้น กองทุนหลายแห่งเริ่มมีการให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์นี้มากขึ้น ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ภาครัฐไม่อยากที่จะรับจดทะเบียนกองทุนที่มีแนวโน้มลงทุนในคริปโตมากนัก แต่เมื่อประเทศเบลารุสอ้าแขนรับเหรียญคริปโตมากขึ้นแล้ว ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด

ควบคุมกำกับกองทุนมากขึ้น

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขนั้น ทางด้านรัฐมนตรีได้มีการเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหมวดที่เกี่ยวกับตลาดทุน โดยจะมีการให้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามามีบทบาทในการควบคุมกำกับกองทุนมากขึ้น โดยที่ทางกองทุนจะดำเนินกิจการในฐานะที่เป็นผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่จะมีการแก้ไขนั้น จะมีการแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกกับทางเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญบางคนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีการลงทุนในเหรียญคริปโตในระยะยาว เรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีคลังไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยมีการเสนอให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการประเภทกองทุน ในช่วงที่ผ่านมาประเทศเบลารุสได้มีการเปิดกว้างให้บริษัทหลายแห่งเข้ามาประกอบกิจการที่เกี่ยวกับคริปโตมากขึ้น โดยที่ร่างกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2018

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.