ประเทศสิงคโปร์ ผู้นำแห่งภูมิภาคเอเชีย

แต่เดิมนั้นประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประตูสำคัญซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตลาดของภูมิภาคเอเชียและตลาดอื่นๆทั่วโลกผ่านเส้นทางการค้า เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการเงิน ประเทศสิงคโปร์จึงมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้มีการออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตมากขึ้น

ล่าสุดนั้นในช่วงเดือนมกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่ามา ทางหน่วยงานด้านการเงินของประเทศสิงคโปร์หรือMonetary Authority of Singapore (MAS) ได้มีการออกกฎหมายกำกับดูแลกิจการผู้ให้บริการระบบชำระเงินซึ่งเกี่ยวพันกับสกุลเงินคริปโต รวมถึงการให้บริการชำระเงินแบบดิจิทัลและการซื้อขายโทเคนดิจิทัลนั้นต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการนั้น ๆ ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายได้

ภาคเอกชนร่วมสร้างมาตรฐานให้วงการคริปโต

ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจและบริษัทขนาดย่อมทางด้านคริปโตหรือ Association of Cryptocurrency Enterprises and Startups, Singapore (ACCESS) ได้เผยแพร่เอกสารซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการจะดำเนินการเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตภายในประเทศ โดยเอกสารดังกล่าวนั้นได้วางหลักเกณฑ์แล้วแนวทางสำหรับการขอใบอนญาตดำเนินการ ซึ่งในการจัดทำแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นทางสมาคมฯได้ร่วมมือกับทางหน่วยงานของรัฐฯ (MAS) โดยตรงอีกด้วย

แนวปฎิบัติดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่วางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการขอใบอนุญาตเท่านั้น แต่รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายอีกด้วย โดยในขั้นตอนการออกเอกสารดังกล่าวได้ใช้เวลานานถึงสองปีในการร่างและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ออกมานั้นจะสามารถสร้างบรรทัดฐานให้กับบริษัททางด้านคริปโตให้สามารถทัดเทียมกับสถาบันการเงินนั่นเอง

ผลตอบรับของแนวปฎิบัติจาก ACCESS

เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ทางฝั่งธนาคารกลางของประเทศจึงมีความยินดีอย่างมากที่เห็นการพัฒนาแนวทางที่ชัดเจนเกิดขึ้นในวงการ เนื่องจากเทคโนโลยี Blockchain และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ นั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินการทางการเงินแบบดั้งเดิมอย่างแน่นอน ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้จะเป็นการช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมโดยที่ยังเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกด้วยนั่นเอง