General

นายกเวียดนามขอให้ SBV เริ่มดำเนินการใช้งานสกุลเงินดิจิทัล

Vietnam Flag 750x430.jpeg.jpg

นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ขอให้ธนาคารกลางของประเทศ SBV นำร่องสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลโดยใช้บล็อกเชน

ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมจาก The Phnom Penh Post นายกรัฐมนตรี Minh Chinh ของเวียดนามได้ขอให้ธนาคารกลางของประเทศ SBV นำร่องสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลโดยใช้ บล็อกเชนตามที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวอ้างการแปลงเงินเป็นดิจิทัลและการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การดำเนินการล่าสุดของสกุลเงินดิจิทัลในเวียดนามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของนายกรัฐมนตรีของประเทศ

Minh Chinh เชื่อว่าการแปลงเงินเป็นดิจิทัลเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และนอกเหนือจากการเน้นที่สกุลเงินดิจิทัลแล้ว ประเทศจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น AI, Augmented Reality และ Big Data

Minh Chinh 1024x655.jpeg

นอกจากนี้ควรสังเกตว่ากระทรวงการคลังของเวียดนามได้จัดตั้งกลุ่มวิจัยขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งได้รับมอบหมายให้ศึกษากฎระเบียบด้านคริปโต

นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่าเวียดนามได้ใช้การตัดสินใจนี้ตรงกันข้ามกับการตัดสินใจครั้งก่อน ซึ่งกำหนดให้มีการสั่งห้ามสกุลเงินดิจิทัลและ Bitcoin ในปี 2017

ตามรายงานข่าวของเวียดนาม Minh Chinh ได้ขอให้ธนาคารแห่งเวียดนามนำร่องกลยุทธ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีหลายอย่าง

Phuoc Nghia รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมภายใต้ University of Economics HCM City กล่าวว่าโครงการนำร่องสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) คาดว่าจะขยายความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลในการค้นพบข้อดีและข้อเสียของสินทรัพย์ดิจิทัลในขณะที่พัฒนากลไกการจัดการที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่าการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดเพิ่มขึ้นในเวียดนามและการรับรู้สกุลเงินดิจิทัลโดยธนาคารแห่งเวียดนามจะช่วยเร่งกระบวนการนี้

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 16 T091135.030
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157
สรุปมหากาฬคดี 'SEC vs Ripple'