สปอนเซอร์

การสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม: CoinEx Charity เป็นผู้สนับสนุนงานนิทรรศการ “Land of Smoke” ในประเทศไทย

CoinEx Charity ผู้สนับสนุนงาน "Land of Smoke" จัดขึ้นโดย CNX NFTs

CoinEx Charity ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน "Land of Smoke" ที่จัดขึ้นโดย CNX NFTs โดยมีศิลปินเข้าร่วมงานมากมาย เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกภาคส่วน

ประเทศไทยในฐานะประเทศสามารถนับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีเมืองที่มีมลพิษหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งมีชื่อในเรื่องระดับควันและหมอกควันที่รุนแรง ข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกมาในขณะที่คุณภาพอากาศของประเทศไทยแย่ลง การเผาไร่และไฟป่าที่ลุกลามอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศมีการเกิดหมอกควันพิษในช่วงต้นปี โดยต้นปี 2024 มีผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 1.3 ล้านคนในช่วง 9 สัปดาห์แรกของปี 2023 จำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านคนเมื่อต้นปี 2024 ตามรายงานของ AFP 

เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของวิกฤตหมอกควันในประเทศไทย องค์กรการกุศลในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งได้ริเริ่มกิจกรรมการกุศลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากมาย ในฐานะองค์กรการกุศลระดับนานาชาติ CoinEx Charity ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยการมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2024 CoinEx Charity ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในการสนับสนุนงาน "Land of Smoke" ซึ่งจัดโดย CNX NFTs ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

นิทรรศการนี้เป็นเวทีสำหรับศิลปิน NFT จากเชียงใหม่ในการนำเสนอผลงานของศิลปินในโลกทางกายภาพ พร้อมเน้นย้ำถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันในพื้นที่ นิทรรศการนำแสดงโดยศิลปินหน้าใหม่ 22 ท่าน โดยใช้ศิลปะในการบันทึกและเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นความคิดต่อวิกฤตหมอกควัน 

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิกฤตหมอกควันและถือเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ " Land of Smoke " ใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น NFT เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนดำเนินการเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันก็สร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณะและทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่

นับตั้งแต่ก่อตั้ง CoinEx Charity ได้ยึดมั่นในภารกิจ "ทำให้โลกดีขึ้นผ่านบล็อกเชน" ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลระดับโลกต่างๆ การมีส่วนร่วมในนิทรรศการ " Land of Smoke " ถือเป็นก้าวสำคัญในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

การมอบทุนสนับสนุนของ CoinEx Charity และการใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของแบรนด์ในการจัดนิทรรศการ ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและการมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้น โดยได้คาดหวังถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ตัวแทนจาก CoinEx Charity กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนนิทรรศการ 'Land of Smoke' เราเชื่อว่าผลงานของศิลปินเหล่านี้สามารถเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับวิกฤตหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่และกระตุ้นให้บุคคลมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เมื่อมองไปข้างหน้าเราจะยังคงสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านการกุศลที่หลากหลายต่อไป และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสวัสดิการสาธารณะระดับโลกจำนวนมากขึ้น โดยทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับโลกของเรา" 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา CoinEx Charity ได้มุ่งเน้นอย่างแข็งขันในการเข้าถึงทั่วโลกผ่านโครงการริเริ่มในด้านการศึกษา,การบรรเทาความยากจน,การบรรเทาภัยพิบัติ,การสนับสนุนทางการแพทย์และด้านอื่น ๆ ผ่านโครงการที่หลากหลาย CoinEx Charity สามารถให้การสนับสนุนที่สำคัญแก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและความก้าวหน้าทางสังคม 

ในด้านการศึกษา CoinEx Charity มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน องค์กรได้ริเริ่มมาตรการต่างๆ เช่น การบริจาคหนังสือและอุปกรณ์ให้กับภูมิภาคที่ด้อยโอกาส พร้อมทั้งจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กๆ ในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยกำหนดอนาคตทางการศึกษาที่สดใสยิ่งขึ้น 

สำหรับการบรรเทาความยากจน CoinEx Charity ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ด้อยโอกาส โครงการริเริ่มที่สำคัญของ CoinEx Charity ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับครอบครัวที่ขาดแคลน เป็นการช่วยเพิ่มมั่นใจในการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน 

การตอบสนองที่รวดเร็วและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขององค์กรในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน CoinEx Charity แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องโดยให้การสนับสนุนทั้งทางการเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์แนวหน้าในช่วงเวลาวิกฤติที่สำคัญ 

เมื่อมองไปข้างหน้า CoinEx Charity ยังคงแน่วแน่ในการขยายภารกิจในการ "ทำให้โลกดีขึ้นผ่านบล็อกเชน" เพิ่มการเข้าถึงกิจการเพื่อการกุศลและสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการกุศลระดับโลก ไปสู่การสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับมนุษยชาติ 

เกี่ยวกับ CoinEx Charity

CoinEx Charity เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้ CoinEx ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีระดับโลก CoinEx Charity ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดยมุ่งเน้นความพยายามในการดำเนินกิจกรรมการกุศลในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การบรรเทาความยากจน การบรรเทาภัยพิบัติและการสนับสนุนทางการแพทย์ในระดับโลก ด้วยภารกิจ "ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นผ่านบล็อกเชน" ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรกและได้จัดตั้งกองทุนการกุศลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ในความพยายามโดยได้ทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเปราะบางทั่วโลก มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการริเริ่มเพื่อการกุศล เชื่อมความแตกต่างด้านความมั่งคั่งและส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการสาธารณะ เป็นผู้สนับสนุนองค์กรการกุศลและผู้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะขับเคลื่อนการพัฒนาการกุศลระดับโลกต่อไป

บทความนี้จัดทำขึ้น และได้รับการสนับสนุนโดย CoinEx

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง