Exchange

ก.ล.ต. พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Huobi

Thai Sec.jpeg

ก.ล.ต. เตรียมเพิกถอนใบอนุญาตเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัย์ดิจิทัลของ Huobi พร้อมสั่งให้คืนเงินลูกค้า หลังบริษัทไม่สามารถปรับปรุงระบบงานได้ตามกำหนด

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัย์ดิจิทัลของ Huobi  หรือแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตแล้วหลังจากที่ทาง ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจโครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงานของบริษัทแล้วพบว่ายังมีความบกพร่อง

ก.ล.ต. สั่งให้ Huobi ปรับปรุงระบบงาน

ในวันที่ 4 กันยายน 2564 มีประกาศจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าเตรียมพิจารณาจะเพิกถอนใบอนุญาต Huobi เนื่องจากมีโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานที่บกพร่อง โดยรายละเอียดจากประกาศเผยว่า

“คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการ”

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ก่อนหน้านี้ทาง ก.ล.ต. ได้มีการตรวจสอบระบบงานและโครงสร้างการจัดการของ Huobi เมื่อช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564 แล้วพบว่าโครงสร้างดังกล่าวของบริษัทมีปัญหา ก.ล.ต. จึงได้สั่งให้ Huobi ปรับปรุงระบบภายในเวลาที่กำหนด และระงับการให้บริการลูกค้าชั่วคราว และให้มีการคืนเงินแก่ลูกค้าด้วย 

โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ก.ล.ต. มีมติสั่งการให้ Huobi ปรับปรุงระบบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด  และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ให้ Huobi ระงับการให้บริการชั่วคราวและแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งสั่งให้ Huobi คืนทรัพย์สินตามความต้องการของลูกค้าด้วย

ซึ่งด้าน Huobi ก็ได้เข้าเจรจาขอขยายระยะเวลาการปรับปรุงระบบงานดังกล่าว ทาง ก.ล.ต. ก็อนุมัติให้ขยายระยะเวลาปรับปรุงงาน รวมระยะเวลาในการแก้ไขทั้งสิ้น 5 เดือน 12 วัน แต่ Huobi ก็ไม่สามารถปรับปรุงระบบงานได้ตามที่ได้ขอขยายระยะเวลา 

ก.ล.ต. เตรียมเพิกถอนใบอนุญาต Huobi

หลังจากที่ Huobi ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงระบบงาน อันได้แก่ ระบบซื้อขาย ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งระบบเหล่านี้ ก.ล.ต. กล่าวว่าเป็น ระบบสำคัญในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้ง ก.ล.ต. เห็นว่าแม้มีการขยายระยะเวลาให้ทาง Huobi แต่ก็ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ก.ล.ต. จึงเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้พิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Huobi พร้อมทั้ง ก.ล.ต. ก็ได้สั่งระงับ Huobi ให้บริการซื้อขายคริปโตแก่ลูกค้าด้วย

นอกจากนี้บริษัท Huobi ต้องคืนทรัพย์สินให้ลูกค้าหรือซื้อคืนทรัพย์สินของลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ 2 กันยายน 2564 หากลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด ให้ Huobi จัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดลิสต์ '6 เหรียญ' ที่ค่า RSI เริ่มเข้าใกล้พื้นที่ 'Oversold' ประจำวันที่ 15 พ.ค. 67
นักวิเคราะห์ดังเตือน! Bitcoin มีโอกาสทำราคาปรับตัวลง โดยอาจลดลงถึง -15%
Blockchain.com วาฬ 2 ตัว เคลื่อนไหวอีกครั้งในรอบ 10 ปี
Joe Biden ออกคำสั่งให้บริษัทขุดคริปโต ที่เกี่ยวข้องกับจีน ย้ายที่ตั้งให้ห่างจากฐานทัพสหรัฐ