Blockchain

Samsung พร้อมใช้ Blockchain ฟื้นฟูสภาพอากาศโลก

Samsung Veritree.png

โปรเจกต์ใหม่ในมาดากัสการ์ของ Samsung พร้อมใช้ Blockchain เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหวังลดปริมาณ CO2 กว่า 1 พันล้านปอนด์ใน 25 ปี

Samsung Electronics America ได้ออกมาประกาศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Veritree แพลตฟอร์มโซลูชัน Blockchain ด้านสภาพอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม ผ่านการประชุม CES Tech ใน Las Vegas ระบุว่าทางองค์กรจะร่วมมือกันปลูกต้นโกงกางให้กับสาธารณรัฐมาดากัสการ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้านี้ โดย Samsung พร้อมใช้ Blockchain จากทาง Veritree ในการจัดการกับกระบวนการการปลูกป่า และ ตรวจสอบต้นไม้ทุกต้นที่ถูกปลูกไป

Samsung พร้อมใช้ Blockchain ติดตามข้อมูลต้นโกงกาง

โปรเจกต์ปลูกต้นโกงกางในครั้งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการตามธรรมชาติของ Samsung ในด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดักจับ และ กรองแยกแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกไปจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป้าหมายขององค์กรคือการฟื้นฟูสภาพอากาศภายในพื้นที่ราว 200 เฮกตาร์ หรือ เทียบเท่ากับ 1,250 ไร่ รวมไปถึงยังช่วยในการขจัด CO2 ออกไปได้ประมาณ 1 พันล้านปอนด์ภายในระยะเวลา 25 ปีอีกด้วย

T F Jj Mq K3r Cqi U Cdg.jpg
Source : SamsungNewUS

Mark Newton ประธานฝ่ายความยั่งยืนขององค์กรแห่ง Samsung กล่าวว่า

"การลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว และ สิ่งที่เรียกว่า “โซลุชันจากธรรมชาติ” นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการนำมาใช้ต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ"

ทาง Samsung ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า ต้นโกงกางนั้นเป็นด่านคัดกรองคาร์บอนทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก โดยรากของต้นโกงกางนั้นมักจะถูกปกคลุมด้วยน้ำ ซึ่งจะทำการดักจับ และ กักเก็บ CO2 เอาไว้ในดิน ทั้งนี้ Samsung วางแผนที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มสมาชิกชุมชนเมือง Mahajanga ประเทศมาดากัสการ์ที่กำลังเผชิญกับปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าครั้งใหญ่ รวมไปถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการจะปลูกต้นไม้จำนวนทั้งหมด 2 ล้านต้นให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี

Veritree ช่วยจัดการ และ สร้างความโปร่งใสแก่ระบบ

1 2 U B Lp Eqom Ajk F6 V5 a Ar Q 1024x682.jpeg
Source : Veritree

แพลตฟอร์ม Veritree ถูกพัฒนาโดย tentree บริษัทผู้ผลิตเครื่องแต่งกายแบบยั่งยืนที่ดำเนินการปลูกต้นไม้กว่า 10 ต้นต่อการขายเสื้อผ้า 1 ตัว ซึ่งทางบริษัทจะเข้ามาดูแลระบบการจัดส่งสินค้า หรือ โลจิสติกส์ ด้วยการสร้างระบบบัญชีที่มีจะช่วยให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลในระบบทั้งหมดมีความโปร่งใส รวมไปถึงการวางผังสถานที่, รายการต้นไม้ในคลัง และ การตรวจสอบผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยหน่วยงานที่รับหน้าที่รับผิดชอบในการปลูกต้นไม้จะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของตนในการติดตามต้นไม้ขององค์กรที่ได้ดำเนินการปลูกไปด้วยการสร้างแผนที่ดิจิทัลที่จะแสดงให้เห็นภาพต้นไม้เหล่านั้นในรูปแบบดิจิทัล

อย่างไรก็ตามโปรเจกต์การปลูกต้นไม้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างความยั่งยืนของบริษัท Samsung นอกเหนือจากการริเริ่มโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ทางบริษัทยังได้เปิดตัว Smart TVตัวใหม่ที่สามารถเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม NFT ภายในตัวผลิตภัณฑ์ได้เมื่อไม่นานมานี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 24 T172458.103
Rectangle Template   2023 03 23 T175622.985
Rectangle Template   2023 03 24 T113128.560
Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221