ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านเปิดให้นักขุดเหมืองคริปโตใช้พลังงานทดแทนได้

Ldku0oc9nz4.jpg

อิหร่านเปิดให้นักขุดเหมืองคริปโตสามารถใช้พลังงานทดแทนได้แล้ว

เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศอิหร่านได้ตัดสินใจที่จะทำการเดินหน้าการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสำหรับนักขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่ที่ได้มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลแล้ว

อิหร่านเปิดให้นักขุดเหมืองคริปโตใช้พลังงานทดแทน

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลประเทศอิหร่านได้มีการสอบถามไปยังบริษัทขุดเหมืองคริปโตหลายแห่งเกี่ยวกับการขอความร่วมมือให้ลดการดำเนินกิจการบางส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นอยู่ตอนนี้

Vbcvcwuyvym 1024x742.jpg

บริษัทขุดเหมืองคริปโตที่ได้มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับประเทศอิหร่านนั้น ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงการใช้พลังงานสีเขียวได้ สอดคล้องกับสำนักข่าวในประเทศที่รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศอิหร่านได้ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับใหม่ โดยให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับการดำเนินกิจการของบริษัทขุดเหมืองที่ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายได้

ใช้พลังงานทดแทนได้ตามข้อตกลงที่ระบุเอาไว้

โดย Mohammad Khodadadi ผู้ซึ่งเป็นหัวเรือบริษัท Tavanir ที่รับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมกำกับอุตสาหกรรมขุดเหมืองคริปโต ได้กล่าวว่า นักขุดเหมืองคริปโตที่อยู่ภายใต้กฎหมายสามารถทำการยินยอมในการใช้พลังงานทดแทนได้ตามข้อตกลงที่ทางหน่วยงานได้ระบุเอาไว้ เช่นเดียวกันเขาได้กล่าวว่า ตอนนี้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับค่าไฟ

บริษัท Tavanir เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ทำการผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับนักขุดเหมือง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องให้นักขุดเหมืองคริปโตยุติการดำเนินกิจการ อันเนื่องมาจากหลายเมืองของอิหร่านประสบกับภาวะไฟดับอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากหลายเมืองประสบกับภัยหน้าหนาวมาเยือน

เช่นเดียวกันทางกระทรวงพลังงานมีความพยายามที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงให้น้อยลง แต่ดูเหมือนเป็นเรื่องยาก เนื่องจากฟาร์มขุดเหมืองคริปโตที่จดทะเบียนมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีนักขุดเหมืองหลายคนที่ไม่ยอมเข้ามาจดทะเบียนกับภาครัฐ

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง