ข่าวธุรกิจ

Google จับมือ Anthropic ลงทุน 300 ล้านดอลล์ พัฒนา AI Chatbot

Google Cloud จับมือ Anthropic

Google Cloud เข้าถือหุ้น Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพ AI จำนวน 10% เพื่อพัฒนา AI Chatbot ที่จะมีความสามารถคล้าย ChatGPT ของ OpenAI

มีรายงานว่า Google Could ได้ลงทุน 300 ล้านดอลลาร์ ไปกับบริษัทสตาร์ทอัพ Anthropic ที่มีประวัติเคยรับเงินลงทุนจาก Sam Bankman-Fried

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว Financial Time รายงานว่า บริษัท Anthropic ได้ประกาศยืนยันความเห็นหุ้นส่วนของ Google Cloud ในวันเดียวกัน โดย Google กับรับหุ้น 10% บริษัท

จากความร่วมมือระหว่าง Google Cloud น้ัน Anthropic จะได้ใช้ GPU และ TPU ของ Google Cloud เพื่อพัฒนา และขยายความสามารถของ AI Chatbot ชื่อ Claude ที่คล้ายกับ AI อย่าง ChatGPT ของ OpenAI

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221
Rectangle Template   2023 03 26 T161108.233
Rectangle Template   2023 03 27 T143111.879
Rectangle Template   2023 03 25 T170118.657