การลงทุน

นักเทรดคริปโตกล่าวว่า พวกเขาไม่คิดจะขายต่อให้ต้องจ่ายเงินในกรณีฉุกเฉินก็ตาม

H329ghs Lc8.jpg

นักเทรดคริปโตหลายคนไม่คิดที่จะถอนเงินออกมา ต่อให้มีเหตุฉุกเฉินเข้ามาก็ตาม

ราคาเงินดิจิทัลตอนนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนมากขึ้น โดยพวกเขาได้มองโลกในแง่บวกเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น

นักเทรดคริปโตลั่น ไม่มีแนวคิดที่จะขายต่อให้แย่แค่ไหนก็ตาม

จากการสำรวจนักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี่ของประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 1,000 คนนั้น พบว่า 37 % มีความเป็นไปนักพนันสูง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้กล่าวว่า พวกเขาไม่คิดที่จะถอนเงินออกจากคริปโตแม้ว่าจะมีความจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินเข้ามา

โดยงานวิจัยได้มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า แบบสำรวจการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ปี 2021 ว่าด้วยการออมเงินหรือการจับจ่ายใช้สอย ในรายงานได้กล่าวว่า นักลงทุนคริปโตให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย คนรุ่น Baby Boomers 135 คน, Gen X 212 คน, คนรุ่น Millennials 442 คน, และคนรุ่น Gen Z 206 คน

Cregms Lpcg 2 1024x682.jpg

งานวิจัยกล่าวว่า ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยมีการถือเหรียญคริปโตคิดเป็นเงินกว่า $1,707 ซึ่งหากพวกเขาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา พวกเขาไม่คิดที่จะนำเงินส่วนนี้ออกมาใช้

เน้นออมเงินในคริปโตมากกว่าถอนออกมา

นักลงทุน 37 % ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาไม่คิดที่จะถอนเงินจากคริปโตออกมาใช้หากเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินจริง ๆ และนักลงทุน 51 % บอกว่า พวกเขาไม่คิดที่จะถอนเงินจากคริปโตเพื่อไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสันทนาการ โดยที่นักลงทุน 1 ใน 10 นั้นจะเลิกใช้เงินออมกรณีฉุกเฉินมาซื้อคริปโต

ขณะเดียวกันพวกเขากล่าวว่า เงินส่วนใหญ่จะมีการนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น ในรายงานกล่าวอีกว่า คนรุ่น Millennials เลิกคิดที่จะออมเงินในช่วงวัยเกษียณหรือไม่ยอมที่จะชำระเงินค่าบัตรเครดิต โดยที่พวกเขานำเงินตรงนี้ไปถือเหรียญคริปโตเป็นหลัก

เช่นเดียวกัน ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 38 % ได้กล่าวว่า พวกเขาจะไม่ชำระเงินสุรุ่ยสุร่ายเพื่อที่จะถือเหรียญคริปโตระยะยาว

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221
Rectangle Template   2023 03 26 T161108.233
Rectangle Template   2023 03 27 T143111.879
Rectangle Template   2023 03 26 T131332.794