Search results for "cbdc"

426 search results

 • การใช้ CBDC

  เริ่มมีการใช้ CBDC ภายในปีนี้ – จาไมกา

  ประเทศจาไมกาจะเริ่มมีการใช้ CBDC ภายในปีนี้แล้ว
 • CBDC อาจมีประโยชน์

  รับ CBDC อาจมีประโยชน์ต่อระบบการเงิน – เคนยา

  ธนาคารกลางของประเทศเคนยาเริ่มมองแล้วว่า CBDC อาจมีประโยชน์ต่อประเทศ
 • ใช้ CBDC

  คาดจะมีการใช้ CBDC ในช่วงไตรมาส 4 – แซมเบีย

  ธนาคารกลางของแซมเบียนเดินหน้าดัน ให้ใช้ CBDC ในปีนี้
 • คริปโตไม่เหมาะกับ

  คริปโตไม่เหมาะกับ CBDC – กองทุน IMF

  กองทุน IMF เผยว่า คริปโตไม่เหมาะกับการนำมาใช้ใน CBDC
 • สมาชิก Fed เรียกร้องให้ภาครัฐมะกันพัฒนา CBDC

  สมาชิก Fed เรียกร้องให้ภาครัฐมะกันพัฒนา CBDC

  คณะกรรมการ Fed ได้ออกมาสนับสนุนให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้ามาช่วยพัฒนา CBDC เพื่อรักษาข้อได้เปรียบของเงินดอลลาร์ให้คงอยู่ต่อไป
 • ธนาคารกลางซิมบับเว

  ธนาคารกลางซิมบับเว เดินหน้าศึกษา CBDC แล้ว

  ธนาคารกลางซิมบับเวเดินหน้าวิจัยสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเองแล้ว
 • จอร์แดนเริ่มวางแผนสร้าง CBDC แล้ว

  จอร์แดนเริ่มวางแผนสร้าง CBDC แล้ว

  ธนาคารกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อวางแผนสร้าง CBDC ให้กับจอร์แดน พร้อมหารือถึงการออกนโยบายคริปโตที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน
 • อดีตผู้นำวิจัย CBDC เตือนไม่ให้ใช้เยนดิจิทัล

  อดีตผู้นำวิจัย CBDC เตือนไม่ให้ใช้เยนดิจิทัล

  Hiromi Yamaoka อดีตผู้นำวิจัย CBDC แห่ง BOJ ออกโรงต่อต้านการนำเยนดิจิทัลไปใช้ เนื่องจากจะทำให้มูลค่าของเงินสดลดลง
 • Bank of America กล่าวว่าสหรัฐฯ อาจเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ภายในปี 2030

  Bank of America กล่าวว่าสหรัฐฯ อาจเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ภายในปี 2030

  Bank of America ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ กล่าวว่า Stablecoins จะยังคงถูกใช้บ่อยขึ้นในการทำธุรกรรมต่างๆ ในขณะที่สหรัฐฯ อาจเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ภายในปี 2030
 • เกาหลีใต้เสร็จสิ้นโครงการทดสอบ CBDC เฟสแรกแล้ว

  เกาหลีใต้เสร็จสิ้นโครงการทดสอบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) เฟสแรกแล้ว

  หลังจากที่ธนาคารกลางแห่งเกาหลีใต้ได้ดำเนินการเฟสแรกของการทดสอบ CBDC ไปเมื่อเดือนธันวาคม สถาบันยังเปิดเผยว่าโครงการกำลังดำเนินการในเฟสที่สอง
1 2 3 4 42 43
Join our community

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

Weekly crypto news, right to your mailbox

Let us deliver latest news daily straight to your mailbox