Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นไม่หยุดเพราะสหรัฐฯยังพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่ม

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

นายกเทศมนตรีของเมือง Jackson ในมลรัฐ Tennessee ของสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าราคา bitcoin จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯหรือ Fed ยังคงพิมพ์เงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Bitcoin Crypto Digital Dollar

นายกเทศมนตรีของเมือง Jackson ในมลรัฐ Tennessee ของสหรัฐอเมริกาอธิบายว่าราคา bitcoin จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯหรือ Fed ยังคงพิมพ์เงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เขายังได้ให้ความเห็นว่าเขาเชื่อว่า bitcoin จะเป็นระบบการเงินในอนาคตอย่างแน่นอน

นายกเทศมนตรีในสหรัฐฟันธงว่าราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ราคา Bitcoin จะไม่หยุดเพิ่มขึ้น

นายกเทศมนตรี Scott Conger ของเมือง Jackson รัฐ Tennessee ของสหรัฐอเมริกาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราคา bitcoin เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในการพูดคุยเกี่ยวข้องกับนโยบายการพิมพ์เงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ เขาได้โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ว่าในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯยังคงพิมพ์เงินดอลลาร์สหรัฐฯมากขึ้น กราฟนี้ก็จะพุ่งขึ้นต่อไป Bitcoin อาจเป็นปัจจุบัน แต่แน่นอนว่าเป็นระบบการเงินในอนาคตและหลังจาก 21 ล้านก็ไม่มีอีกแล้ว

ราคา Bitcoin ในช่วงที่นายกเทศมนตรีโพสต์ลงบนทวิตเตอร์อยู่ที่ 49,626.81 ดอลลาร์และราคาก็ได้ทะลุ 50,000 ดอลลาร์ในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา นอกจากนั้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็ได้โพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ว่ากองกำลังบล็อคเชนในเมืองของเขากำลังมองหาวิธีที่เมืองสามารถยอมรับการชำระภาษีทรัพย์สินเป็น bitcoin และอนุญาตให้พนักงานของเราใช้ DCA เป็น bitcoin ได้

E49E7B67 78B6 43F3 Aafb 018F8063Ab87 Js 0802 Lincoln 01
นายกเทศมนตรี Scott Conger ของเมือง Jackson รัฐ Tennessee ของสหรัฐอเมริกา

เขายังได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อหลายครั้งโดยกล่าวว่าทุกคนต้องอย่ายอมรับอัตราเงินเฟ้อใดๆรวมไปถึงการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้นายกเทศมนตรี Scott Conger เป็นหนึ่งในนายกเทศมนตรีในสหรัฐอเมริกาที่ออกมาพูดเกี่ยวกับการทำงานของ bitcoin ให้กับเมืองของพวกเขา นอกจากนี้ยังมรนายกเทศมนตรี Francis Suarez ที่กำลังพยายามทำให้เมืองไมอามีในรัฐฟลอริดากลายเป็นศูนย์กลางของ bitcoin จากการเปิดตัว MiamiCoin และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางนายกเทศมนตรี Jayson Stewart ของเมือง Cool Valley รัฐ Missouri ก็ได้ออกมากล่าวว่าเขาเองก็กำลังระดมทุนเพื่อมอบ bitcoin $1,000 ให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคนในเมืองของเขา

Read more about: